Inici -> Àrees -> Indústria -> Pla de reindustrialització local

Pla de reindustrialització local

Imatge Polígons IVACE 2021

Pla de reindustrialització local

Antecedents:

En data 23 de desembre de 2022, la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) va dictar resolució per la qual s'aprovava la concessió de diferents subvencions relatives als programes de millores d'infraestructures dels parcs empresarials per a la ciutat de Vila-real, l'objectiu de la qual és millorar, modernitzar i dotar l'àrea industrial de les infraestructures i serveis que requereix per a potenciar i afavorir la implantació de noves indústries que reactiven l'activitat econòmica, millorar la productivitat de les existents en aquesta àrea industrial, així com millorar la convivència entre les diferents àrees industrials i les zones residencials confrontants i les comunicacions amb el nucli urbà de Vila-real.

Amb aquestes actuacions es persegueix:

  1. Garantir la seguretat dels usuaris i indústries de l'àrea industrial.
  2. Resoldre el greu problema d'accessibilitat i mobilitat que existeix en l'àrea industrial.
  3. Millorar la imatge del polígon.
  4. Donar a conéixer en internet l'àrea industrial.
  5. Identificar carrers i empreses dels polígons.
  6. La millora viària dels polígons.
  7. Millora dels serveis i infraestructures urbanes.
  8. Millora de l'eficiència energètica de l'àrea industrial.

Normativa Reguladora 2023.

Millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la CV

Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.

Ordre 6/2017, de 7 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.

Ordre 3/2019, de 14 de març, de la Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.

Ordre 1/2022, de 12 de gener, de la Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l´Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2022, del president del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics a càrrec del pressupost de l'exercici 2021.

Actuacions

Polígon Zona Sur

La superfície de l'àmbit de l'àrea industrial sobre la qual s'actua és de 2.303.425m2.

Pressupost total de l'obra: 200.000€.

Ubicació (direcció):

Av. Bèlgica cantonada camí Les Voltes.

OBJECTIU- Garantir la seguretat dels usuaris i indústries de l'àrea industrial, millorant la seguretat viària, implementant l'adequada senyalització horitzontal, que regule la circulació de vehicles i la seua interferència amb els vianants o ciclistes en la part sud de la intersecció entre l'avinguda Bèlgica i el camí Els Voltes.

Polígon Zona Renfe

La superfície de l'àmbit de l'àrea industrial sobre la qual s'actua és de 156.880m2.

Pressupost total de l'obra: 311.213€.

Ubicació (direcció):

c/ Anna Nebot López, camí Cedre, c/ Borriana i c/ Dones del Magatzem

OBJECTIU - Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals.

En l'actualitat, en períodes de precipitacions torrencials, es produïxen grans inundacions en l'àrea industrial "*Cedre i Renfe". Es preveu l'execució d'un col·lector d'aigües pluvials en el camí Cedre i carrer Dones del Magatzem fins a la seua connexió amb un depòsit d'infiltració que minimitze al màxim esta problemàtica.

- SUD (Sistema Urbà de Drenatge) mitjançant Depòsit d'Infiltració:

Injecta l'aigua pluvial al subsol; per damunt de les caixes modulars es disposaran bitles i graves de diferents granulometries per a garantir la infiltració superficial mitjançant ferma asfàltic permeable amb capacitat portant per a l'accés rodat a les parcel·les confrontants.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es