Inici -> Àrees -> Indústria -> Pla de reindustrialització local

Pla de reindustrialització local

Imatge Polígons IVACE 2019

Pla de reindustrialització local

Antecedents

En data 20 de juliol de 2018 i 26 d'abril de 2019, la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) va dictar resolució per la qual s'aprovava la concessió de diferents subvencions relatives als programes de millores d'infraestructures dels parcs empresarials per a la ciutat de Vila-real, l'objectiu de la qual és millorar, modernitzar i dotar l'àrea industrial de les infraestructures i serveis que requereix per a potenciar i afavorir la implantació de noves indústries que reactiven l'activitat econòmica, millorar la productivitat de les existents en aquesta àrea industrial, així com millorar la convivència entre les diferents àrees industrials i les zones residencials confrontants i les comunicacions amb el nucli urbà de Vila-real.

Amb aquestes actuacions es persegueix:

  1. Garantir la seguretat dels usuaris i indústries de l'àrea industrial.
  2. Resoldre el greu problema d'accessibilitat i mobilitat que existeix en l'àrea industrial.
  3. Millorar la imatge del polígon.
  4. Donar a conéixer en internet l'àrea industrial.
  5. Identificar carrers i empreses dels polígons.
  6. La millora viària dels polígons.
  7. Millora dels serveis i infraestructures urbanes.
  8. Millora de l'eficiència energètica de l'àrea industrial.

Normativa Reguladora

2019. Millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la CV

Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.

Ordre 6/2017, de 7 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.

Resolució de 17 de gener de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019.

2018-2019. Millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la CV

Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.

Ordre 6/2017, de 7 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.

Resolució de 9 de febrer de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019.

Actuacions

Polígon Carretera d'Onda

Pressupost total de l'obra: 621.194 €.

Polígon Molí Nou

La superfície de l'àmbit de l'àrea industrial sobre la qual s'actua és de 402.490 m2.

Pressupost total de l'obra: 723.703 €.

Polígon Les Voltes

La superfície de l'àmbit de l'àrea industrial sobre la qual s'actua és de 1.178.520 m2.

Pressupost total de l'obra: 1.151.870 €.

Polígon Reg Nou (El Canal)

La superfície de l'àmbit de l'àrea industrial sobre la qual s'actua és de 50.852 m2.

Pressupost total de l'obra: 101.704 €.

Polígon Travessa

La superfície de l'àmbit de l'àrea industrial sobre la qual s'actua és de 112.180 m2.

Pressupost total de l'obra: 200.000 €.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es