Inici -> Ajuntament -> El Ple -> Règim de sessions

Règim de sessions

Acord plenari de 3 de juliol de 2019:

Es fixa com a dia de celebració de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament l'últim dimarts de cada mes, i com a hora de celebració, les onze (11) hores, amb les particularitats següents:

a) La sessió corresponent all mes de juliol se celebrarà el dimarts de l'última setmana completa d'aquest mes i la corresponent al mes de desembre se celebrarà el dimarts immediat anterior al dia 24.

b) En cas que el dimarts corresponent, d'acord amb les regles anteriors, siga festiu, la celebració, amb caràcter ordinari, del Ple corresponent, tindrà lloc el dia immediat posterior hàbil.

c) Les intervencions dels representants dels grups municipals en el Ple es realitzaran amb els temps següents que concedirà l'alcalde president: exposició del tema que s'ha de tractar, proposta o moció, 5 minuts; primer torn d'intervenció, 3 minuts, i segon torn d'intervenció, 3 minuts per cada grup.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es