Inici

Avís legal

Avís legal: Condicions d'accés i ús del lloc web www.vila-real.es

Versió maig de 2018

Tot accés a aquest lloc web i l'ús de la informació continguda en aquest implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:

1. Utilització de la informació continguda en el lloc web

Aquest és el lloc web municipal de l'Ajuntament de Vila-real, facilitat a través del domini d'Internet vila-real.es, que constitueix el punt d'accés electrònic general a través del qual els ciutadans poden, en les seues relacions amb l'Ajuntament, accedir a la informació i als serveis disponibles. Aquest punt d'accés general conté la relació de serveis a disposició dels ciutadans i l'accés a aquests. L'objectiu és oferir a l'usuari, de forma fàcil i integrada, l'accés a una sèrie de recursos i de serveis dirigits a resoldre necessitats específiques dels ciutadans o l'accés a la informació i serveis de l'Ajuntament. Igualment facilita la consulta lliure i gratuïta d'informació d'interés general de la ciutat de Vila-real

L'accés al lloc web, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. Només està autoritzat l'ús personal o privat i no comercial. No s'autoritza la modificació del lloc web o dels seus continguts.

2. Qualitat de la informació i continguts

L'Ajuntament de Vila-real desenvoluparà els esforços precisos per a evitar errors i, si escau, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor. L'Ajuntament podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu Lloc Web o en la seua configuració o presentació, excepte en els casos en què per disposició legal haja de mantindre's la informació i pel temps necessari. Així mateix, l'Ajuntament de Vila-real cancel·larà d'ofici les dades de caràcter personal que hagen deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual hagueren sigut publicades en el lloc.

Els llistats que es puguen publicar en aquest lloc web i que continguen dades de caràcter personal s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades. Aquests llistats no constitueixen font d'accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels afectats.

3. Disponibilitat de la informació

L'Ajuntament de Vila-real no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor web. El servidor podrà ser desconnectat sense avís previ i es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible. L'Ajuntament de Vila-real no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l'usuari que es derive de l'accés a aquest lloc web o de l'ús d'informació o aplicacions en ell continguts.

4. Política de privacitat

La privacitat d'aquest lloc web es basa en:

  • Se sol·licitaran exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar-li els serveis del lloc web.
  • Automàticament s'obtindrà exclusivament informació tècnica, i serà la mínima imprescindible per a donar-li un bon servei. En visitar aquest lloc web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l'ús de galetes (cookies) no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estan destinades a ajudar-li a estalviar temps quan torne a visitar-nos, a seleccionar el full d'estil més adequat i que la visualització del lloc web siga correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen bé els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny del nostre lloc web i a l'obtenció d'estadístiques (per exemple, conéixer el número de visitants únics que té la nostra web).

5. Protecció de dades personals

A l'Ajuntament de Vila-real ens preocupem per la privacitat de les persones físiques i hem implantat en els nostres sistemes les mesures de seguretat per a assegurar-la segons els criteris del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 (podeu consultar-lo en https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf).

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu es tractaran d'acord amb el que estableix el Reglamento (UE) 2016/679, la legislació que el desenvolupe o complemente i altra normativa que siga d'aplicació. Les dades personals que s'obtinguen seran les mínimes necessàries i es tractaran sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Vila-real per a fins municipals exclusivament i els específics de la vostra sol·licitud, sempre segons la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la legislació sectorial que poguera correspondre. Per a cada ocasió, informarem de la base legal i de licitud del tractament que corresponga; en qualsevol cas, sempre intentarem obtenir el vostre consentiment informat, específic i inequívoc.

Aquestes dades es mantindran mentre siguen necessàries o, si escau, la persona interessada exercisca el seu dret de supressió; posteriorment es podran conservar amb la finalitat d'arxiu en interés públic, històric o estadístic, de conformitat amb l'article 89, apartat 1 del Reglament esmentat i segons el que es preveu la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. Les dades no se cediran a cap tercer, excepte si comptem amb el seu consentiment previ o per obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen les destinatàries del tractament.

Segons l'article 66.5 de la Llei 39/2015, els sistemes normalitzats de sol·licitud podran incloure comprovacions automàtiques de la informació aportada respecte a dades emmagatzemades en sistemes propis o que pertanyen a altres administracions.

Per a exercir els drets que us confereix el Reglament esmentat, com els d'accés, rectificació, supressió i oposició i, si escau, els de limitació i portabilitat, us heu d'adreçar per escrit indicant el vostre DNI o equivalent (la vostra identificació serà comprovada electrònicament si no manifesteu la vostra oposició) a l'Ajuntament de Vila-real, plaça Major, s/n - 12540 Vila-real, o per correu electrònic al nostre delegat de Protecció de Dades en dpd@vila-real.es, o bé amb signatura electrònica en https://seuelectronica.vila-real.es. Depenent del tipus de dret que ens sol·liciteu, us podrem requerir que aporteu la documentació addicional que fora precisa.

El dret de reclamació, el podeu exercir davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es o en la seua seu electrònica https://sedeagpd.gob.es).

6. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest lloc web, el seu disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, àudio i altres materials, són propietat de l'Ajuntament de Vila-real o de tercers que hagen autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Ajuntament, llevat que s'indique expressament la seua lliure disponibilitat.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l'Ajuntament de Vila-real o d'aquell que siga titular.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com els perjudicis que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Ajuntament de Vila-real poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que de l'exercici es deriven.

7. Establiments d'hiperenllaços

7.1. Hiperenllaços d'aquest lloc a altres pàgines web: en aquest lloc web s'han inclòs enllaços a pàgines d'Internet de tercers (links), que s'han considerat d'interés per als usuaris. No obstant això, l'Ajuntament de Vila-real no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts de les pàgines de tercers als que es faça referència en el lloc web.

7.2. Hiperenllaços des d'altres pàgines d'Internet al lloc web: els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la de l'Ajuntament de Vila-real hauran de tenir en compte el següent:

  • L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'Ajuntament de Vila-real i el propietari de la pàgina web en què s'establesca, ni l'acceptació i aprovació per part de l'Ajuntament de Vila-real dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l'Ajuntament de Vila-real ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de totes maneres els serveis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la que s'estableix l'hiperenllaç.
  • L'Ajuntament de Vila-real no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  • La pàgina web en què s'establesca l'hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l'Ajuntament de Vila-real, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.
  • La pàgina web en què s'establesca l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dels drets de tercers.
Destaquem
App Banner Sala de prensa Bústia Ciutadà Venta d'entrades Accés a la seu electrònica interior Banner Cita Previa
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es