Inici -> Àrees -> Policia Local -> Informació útil per al ciutadà

Recomanacions

TEMPESTES

Consells davant de les tempestes:

a) Si la tempesta ens sorprén a casa:

 • No oblidar desconnectar els aparells elèctrics i l'antena de TV.
 • Informar-se mitjançant receptor de ràdio a piles.

b) Si la tempesta ens sorprén al camp:

 • Buscar zones baixes evitant tossals, cims de les muntanyes, arbres alts i pedres grans i aïllades.
 • No albergar-se mai sota un arbre solitari.
 • No convé tombar-se al terra.
 • No caminar per valls profundes, són més segures les vessants de les muntanyes.
 • No s¿assega sobre res mullat, les sabates amb soles de goma no són una total garantia per a la seua seguretat.
 • No porte objectes metàl·lics quan hi haja una tempesta elèctrica i allunye's de les estructures metàl·liques i de les tanques.

Llocs de seguretat:

 • Habitatges protegits amb parallamps.
 • Carrers protegits per edificis pròxims.
 • Automòbils.

Han d'evitar-se:

 • Xicotets edificis, graners, hangars, coberts.
 • Tendes de campanya.
 • Automòbils descapotables.

Són molt perillosos:

 • Camps de golf, terrenys esportius i camp obert.
 • Pistes de tennis i aparcaments.
 • Piscines, llacs i costes marítimes.
 • Proximitats de cables aeris, xarxes de filferro i vies de ferrocarril.
 • Maquinària agrícola.

Recorde:

 • Assegure's una ràdio i llanterna amb piles de recanvi, així com ferramentes i l'equip necessari per a apagar un incendi.
 • Les emissores de ràdio i televisió li faciliten informació de l'Institut Meteorològic i de Protecció Civil. Preste'ls atenció.
 • No propague rumors o informacions exagerades sobre la situació.

VENDAVALS

Consells davant dels vendavals:

 • Allunye's de les platges i altres llocs baixos que puguen ser agranats pel mar o els rius.
 • Assegure portes i finestres, especialment les exteriors.
 • Òbriga una de les finestres o portes de sa casa, del costat oposat al qual bufa el vent, per a equilibrar pressions.
 • Guarde tots els objectes que es puga endur el vent com ara tendals, testos, mobles, etc., ja que poden convertir-se en armes destructives durant el vendaval.
 • No es protegesca del vent en zones pròximes a murs, tàpies o arbres.
 • No isca de sa casa o refugi durant el vendaval, pel perill de despreniment de cornises o altres materials.
 • Si treballa en un edifici d'oficines, dirigisca's al soterrani o a algun corredor interior del pis baix.
 • No viatge, perquè estarà en perill de ser atropellats per runes despreses, arrossegats pel vent, trobar carreteres inundades, etc.
 • Si es troba viatjant no es quede dins del seu cotxe, busque refugi en lloc segur.
 • No toque cables ni pals de la línia elèctrica.
 • Faça reserva d'aigua potable així com de llanterna i un equip de ràdio amb piles de recanvi per a ambdós aparells.

Recorde:

 • Les emissores de ràdio i televisió li facilitaran informació de l'Institut Meteorològic i de Protecció Civil. Preste'ls atenció.
 • No propague rumors o informacions exagerades sobre la situació.

TERRATRÈMOLS

Recomanacions en cas de terratrèmol:

a) Abans d'un terratrèmol:

 • En primer lloc, per si succeeix el terratrèmol, s¿haurà de plantejar com reaccionarien vosté i la seua família; revise detalladament els possibles riscos que puguen existir a la seua llar, a casa d'amics, al treball, etc.
 • Ensenye als seus familiars com tallar el subministrament elèctric, d'aigua i gas.
 • Mantinga al dia la vacunació de tots els membres de la seua família.
 • Asseguren al terra o parets les conduccions i bombes del gas, els objectes de grans mides i pes, prestatgeries, etc., i fixe els quadres a la menor altura possible.
 • Tinga a mà una llanterna i un transistor, així com piles de recanvi per a ambdós, mantes i cascos o gorres encoixinades, per a cobrir-se el cap.
 • Emmagatzeme aigua en recipients de plàstic i aliments duradors.

b) Durant el terratrèmol:

 • La primera i primordial recomanació és la de mantenir la calma i estendre-la als altres.
 • Mantinga's allunyat de finestres, espills, quadres i fumerals.
 • En cas de perill, protegisca's a sota d'una taula, escriptori, llit o llinda de portes; qualsevol protecció és millor que cap.
 • Si està en un gran edifici no es precipite cap a les eixides, ja que les escales poden estar congestionades de gent.
 • Si està fora, mantinga's allunyat dels edificis alts, pals d'energia elèctrica i altres objectes que li puguen caure damunt. Dirigisca's a un lloc obert.
 • No utilitze els ascensors; la força motriu pot interrompre's.
 • Si va conduint, pare; no oblide que el terratrèmol només dura uns segons.

c) Després del terratrèmol:

 • No tracte de moure indegudament els ferits amb fractures, llevat que hi haja perill d'incendi, inundació, etc.
 • Si hi ha pèrdues d'aigua o gas, tanque les claus de pas i comunique-ho a la companyia corresponent.
 • No encenga fòsfors, encenedors o artefactes de flama oberta, en previsió que puga haver-hi fugues de gas.
 • Netege urgentment el vessament de medicines, pintures i altres materials perillosos.
 • No camine per on hi haja vidres trencats, cables de llum, ni toque objectes metàl·lics que estiguen en contacte amb els cables.
 • No bega aigua de recipients oberts sense haver-la examinat i passat per coladors o filtres corresponents.
 • No utilitze el telèfon, ja que es bloquejaran les línies i no serà possible el seu ús per a casos realment urgents.
 • No camine ni circule pels camins i carreteres paral·lels a la platja, ja que després d'un terratrèmol poden produir-se sismes submarins.
 • Infonga la més absoluta confiança i calma a totes les persones que tinga al seu voltant.
 • Responga a les crides d'ajuda de la policia, bombers, Protecció Civil, etc.

Recorde:

 • Les emissores de ràdio i televisió li facilitaran informació de l'Institut Meteorològic i de Protecció Civil. Preste'ls atenció.
 • No propague rumors o informacions exagerades sobre la situació.
 • Per a sol·licitar informació telefone al 91-581-97-41 (Predicció meteorològica).

SISMES SUBMARINS

Recomanacions en cas de sismes submarins o tsunamis

 • La paraula tsunami pertany a l'idioma japonés i significa "grans onades en els ports", assenyala el fenomen de les grans onades que normalment es propaguen per l'oceà, produït per fenòmens sísmics.
 • Històricament, el major tsunami de què es té notícies és el provocat per l'erupció del volcà Krakatua, en el qual l'onada produïda va aconseguir una altura mitjana de 42 metres.
 • Les recomanacions següents pretenen disminuir els danys que aquest fenomen natural puga causar:
  • Si viu en la costa i sent un terratrèmol prou fort per a clavillar murs, és possible que dins dels vint minuts següents puga produir-se un sisme submarí o tsunami.
  • Si és alertat de la proximitat d'un sisme submarí o tsunami, situe's en una zona alta d¿almenys 30 m sobre el nivell del mar en terreny natural.
  • La meitat dels tsunamis es presenten, primer, com una recollida de la mar que deixa en sec grans extensions del fons marí. Córrega, no es detinga, allunye's a una zona elevada, el tsunami arribarà amb una velocitat de més de 100 Km/h.
  • Si vosté es troba en una embarcació, dirigisca's ràpidament mar endins. Un tsunami és destructiu només a prop de la costa. De fet a uns 5.600 m de la costa i sobre una profunditat major a 150 m, es pot considerar segur.
  • Tinga sempre present que un tsunami pot penetrar per rius, rambles o maresmes, diversos quilòmetres terra endins, per tant cal allunyar-se d'aquests.
  • Un tsunami pot tenir deu o més onades destructives en 12 hores; procure tenir a mà roba d'abric, especialment per als xiquets.
  • Tinga instruïda la seua família sobre la ruta de fugida i lloc de reunió posterior.
  • Procure tenir aparell de ràdio portàtil, que li permeta estar informat, i piles seques de recanvi.

Recorde:

 • Les emissores de ràdio i televisió li faciliten informació de l'Institut Meteorològic i de Protecció Civil. Preste'ls atenció.
 • No propague rumors o informacions exagerades sobre la situació.

SEQUERA

Consells útils en situacions de sequera:

 • Revise l'estat de les canonades, per a evitar les pèrdues per avaries.
 • Tanque lleugerament les claus de pas de la seua llar per a disminuir el cabal que ix per les aixetes.
 • Emmagatzeme aigua i faça recollida de líquids substituïbles: aigües minerals, refrescos, etc.
 • Estalvie consum en les labors de neteja de la llar i d'utensilis.
 • Només utilitze la llavadora i el llavaplats quan estiga completa la càrrega. Procure recuperar l'aigua de les mateixes i empre-la en usos que no siguen de possible contagi.
 • És convenient usar el vàter només per motius imprescindibles. Podria introduir botelles o semblants en la cisterna, per a reduir la seua capacitat i estalviar consum.
 • Evite regar les plantes i jardins. L'aigua és un recurs molt escàs a Espanya.
 • Les labors d'higiene i neteja personal han de cuidar-se especialment procurant no tenir l'aixeta oberta constantment; el lavabo es pot utilitzar taponant el desaigüe, sent prou amb una tercera part de la seua capacitat.
 • És preferible dutxar-se a banyar-se, i dutxe's obrint l'aixeta només quan es procedesca a eliminar l'ensabonat.
 • Evite els exercicis físics que causen gran fatiga i sudoració.
 • Cuide els seus ulls, perquè poden veure's afectats per una atmosfera seca.
 • Si l'aigua que consumeix no és de subministrament controlat, ni envasada, bulla-la durant quinze minuts abans de beure-la.
 • Vigile el perfecte estat de conservació i higiene dels seus aliments.
 • L'aigua del lavabo, de la vaixella i altres utensilis de cuina ha de ser tan segura com la beguda.
 • La sequera afecta tots els sectors en general (població, agricultura, ramaderia, indústria, serveis sanitaris, turístics i socials) d'una forma negativa.
 • Les ciutats pateixen de gran manera l'escassetat d'aigua, a causa de la concentració de població i als alts consums produïts per les indústries i serveis.
 • Ha d'intensificar-se la cloració de l'aigua en piscines i llocs proclius a patir contaminació.
 • No es banye en llocs on l'aigua puga estar contaminada.
 • Les autoritats vetlaran en tot moment per la salubritat pública establint, en cada cas, les corresponents ajudes i controls epidemiològics.

Riscos:

 • Falta d'aigua potable i de reg.
 • Propagació de malalties.
 • Dessecació de terres i zones humides.
 • Alteració de flora i fauna amb reducció de la producció agrícola.
 • Poca disponibilitat d'aigua per a usos industrials.

Distintes situacions de sequera, segons graus d'alerta i alarma:

 1. Situació normal, amb previsió de passar a situació blava en un termini comprés entre 10 i 20 dies.
 2. Situació en què es requereixen mesures de reducció de subministrament d'aigua a la població sobre el consum normal i s'estableixen controls sanitaris.
 3. Situació en què s'estableixen immediatament restriccions d'abastiment d'aigua del 50% sobre el consum normal, com a mínim, i controls sanitaris de prevenció d'epidèmies, tant per a la població com per a la ramaderia.
 4. Situació que obliga al subministrament d'aigua mitjançant recursos aliens a les localitats afectades, adoptant mesures sanitàries sobre la població i ramaderia.

Recorde:

 • Les emissores de ràdio i televisió li faciliten informació de l'Institut Meteorològic i de Protecció Civil. Preste'ls atenció.
 • No propague rumors o informacions exagerades sobre la situació.

INUNDACIONS

Consells davant del risc d'inundació:

a) Abans que arribe el període de pulges.

Prepare's per a una eventual emergència prenent una sèrie de mesures que li ajudaran a pal·liar els efectes d'aquest tipus de riscos:

 1. Tinga preparada una farmaciola de primers auxilis i aquells medicaments que usen permanentment o esporàdicament tots els membres de la unitat familiar.
 2. A fi d'evitar contaminacions, col·loque tots els productes tòxics herbicides, insecticides, etc. fora de l'abast de l'aigua.
 3. És aconsellable que emmagatzeme aigua i aliments, preferentment aquells que no requeresquen refrigeració o ser cuinats. S¿ha de proveir d'un equip d'emergència per a cuinar. Calcule les quantitats d'aliments necessaris per a tres dies.
 4. Revise periòdicament la seua teulada i baixades d'aigua i elimine tota acumulació de runes, fulles, terra, etc. que pot obstaculitzar el pas de l'aigua al clavegueram, la cuneta o séquia pròxim al seu habitatge.
 5. Col·loque fora de l'abast de les aigües els béns i objectes de valor, mobles, vestuari, documentació personal, etc., situant-los en els punts més alts de la casa.
 6. Una llanterna i una ràdio de piles seques i carregades poden ser de gran utilitat. Tinga-les preparades.
 7. Conega l'altura del lloc més alt de sa casa. 8. Dins de la unitat familiar, tots han de conéixer: El senyal d'alarma. Vies i llocs d'evacuació. Punts de concentració. Mitjans a utilitzar. Persona que haurà de romandre en la casa, sempre que les circumstàncies ho permeten. Efectes que ha de transportar cada membre de la unitat familiar, incloent targetes d'identitat cosides a les peces exteriors amb el nom, direcció postal del domicili habitual, telèfon i lloc a què es dirigeixen. Així com col·laborar en tots els preparatius.

b) Durant el període de pluges quan tinga notícies d'una emergencia.

 1. Preste atenció al senyal d'alarma convinguda i sintonitze la seua emissora local o la televisió per a obtenir informació de l'Institut Meteorològic o de Protecció Civil.
 2. Use el seu telèfon únicament per a informar les autoritats.
 3. Retire de l'exterior de sa casa, mobles i objectes que puguen ser arrossegats per les aigües.
 4. Desconnecte tots els aparells elèctrics. Utilitze econòmicament queviures i material de calefacció.
 5. Preparen-se per a abandonar sa casa i acudir al lloc preestablit si considera que sa casa està en perill o així ho ordenen les autoritats competents.

Si ha d'abandonar sa casa, ha de:

 1. Cosir les targetes d'identificació als integrants del grup familiar i agafar la seua documentació, farmaciola, aliments, roba d'abric i objectes valuosos poc voluminosos, llanterna i ràdio de piles seques.
 2. Desconnectar l'electricitat, el gas i l'aigua. No toque els aparells elèctrics si estan mullats.
 3. Tancar i assegurar les finestres i portes perquè no puguen ser destruïdes per vents forts, objectes volants o runes. Tancar la porta o portes d'accés.
 4. Notificar la seua arribada a l'autoritat local i les seues dades personals (nom, domicili, lloc d'origen i persones que l¿acompanyen)
 5. En arribar a la seua destinació: Si s'allotja en domicili particular, no oblide ser cuidadós en el respecte a la intimitat i costums de la família que l¿alberga. Aplique's en el tracte de tot allò que posen a la seua disposició. Si s'allotja en alberg col·lectiu, respecte al màxim les normes socials de convivència i les instruccions que reba. Siga sempre, en tot cas, solidari amb els altres i cuidadós amb els que estiguen a càrrec seu.
 6. No propague RUMORS o informes exagerats dels danys.
 7. Si vosté viu en la vall d'un riu, torrentera o en zona costanera procliu a les inundacions, esbrine quina altura es troba sobre el nivell normal de l'aigua. Aprenga la millor ruta cap a terreny elevat. La pluja persistent durant un període prolongat, després d'una temporada de sequera i de grans tempestats, haurà d'alertar-lo per a mantindre¿l allunyat de canals, llits de riu, torrenteres i terrenys baixos. En àrees muntanyoses allunye's del fons de les valls, que són especialment proclius a inundacions sobtades. Allunye's de les bases dels tossals per a no veure's atrapat per l'aigua que cau per les vessants, que sovint arrosseguen fang i conjunts de restes d'arbres i pedres.

c) Què fer després de l'emergència.

Seguisca els consells i instruccions del seu director municipal o provincial de Protecció Civil, respecte a la manera d'ajudar-se o ajudar a la comunitat. Autoritzat el retorn a casa haurà de tenir en compte el següent:

 1. Efectuar una inspecció prèvia per si hi haguera risc d'afonament.
 2. Abstenir-se de beure aigua que no reunisca totes les garanties higièniques, municipals d'aigua potable, tinga compte, l'aigua que el rodeja pot estar contaminada. Arreplegue aigua de pluja per a beure i bulla qualsevol altra classe d'aigua abans d'usar-la.
 3. Retirar ràpidament, per a la seua adequada eliminació, els animals morts en la inundació.
 4. Seguir rigorosament les normes sanitàries i d'higiene en la neteja i alimentació, dictades per l'autoritat corresponent.
 5. Començar la neteja per les zones altes.
 6. Dipositar en les voreres o calçada, sense entorpir la circulació, els efectes que resulten inútils.
 7. Ajudar als equips de salvament i neteja en la tasca de desenrunar el tram de via pública confrontant amb sa casa.

d) Recomanacions per a automobilistes.

Davant de l'eventualitat que no reba ajuda exterior en els primers moments d'enfrontar-se a aquesta emergència, tinga en compte el següent:

 • Informació 
  1. Informe's a través de l'Institut Meteorològic o Protecció Civil dels riscos de pluges torrencials en les zones a què va a desplaçar-se.
  2. A través de les emissores de ràdio locals poden arribar-li instruccions sobre possibles avingudes. Mantinga el contacte amb elles.
  3. Conega on es troben els llocs alts i com arribar fins a ells ràpidament.
 • Mesures d'autoprotecció
  1. Prepare's a abandonar el cotxe i dirigisca's a zones més altes: Si l'aigua comença a pujar de nivell en la carretera. Si el seu vehicle s'embossa. Si en creuar un corrent, l'aigua està per damunt de l'eix o li arriba més amunt del genoll. Si el vehicle està submergint-se en l'aigua i troba dificultats a obrir la porta, isca per les finestretes sense pèrdua de temps.
  2. Llocs inundats: No ha de creuar-los mai amb automòbil. Recorde que una xicoteta depressió en el nivell de la carretera en un tossal pot tenir una considerable profunditat d'aigua. Si encara pot creuar-lo, recorde que ha de fer-ho amb velocitat curta i avançant molt lentament perquè l'aigua no esguite el motor i puga parar-lo. Els frens no funcionen bé si estan mullats, per tant, comprove'ls diverses vegades després de creuar. No és aconsellable, encara que conega perfectament el seu traçat, avançar amb el seu vehicle per una carretera inundada o creuar un pont ocult per les aigües. La força de l'aigua podria arrossegar el vehicle i fins i tot, la carretera pot estar fora de servei.
  3. Preste atenció als corriments de terra, clots, albellons, cables de conducció elèctrica fluixos o derrocats, i en general, a tots els objectes caiguts.
  4. Evite viatjar de nit, els perills són més difícils de detectar.

En tot cas, mantinga la calma, pense i després actue.

ESPECTACLES PÚBLICS

Recomanacions per a l'assistència a espectacles públics, especialment a partits de fubol.

 • No introduir en el recinte objectes que puguen afectar la seguretat de la resta dels espectadors.
 • Seguir les instruccions donades per megafonia i serveis d'ordre.
 • En tot moment conservar la calma.
 • Abans d'ocupar la seua localitat informe's d'on es troben les eixides, especialment les eixides d'emergència.
 • No córrer.
 • En entrar o eixir, no parar-se en les portes, vomitoris o corredors d'accés a les localitats.
 • Portar en braços o de la mà els més xicotets.
 • Abans d'entrar en el recinte, en el cas que vaja acompanyat d'altres persones prenga un punt de referència de l'exterior, perquè en el supòsit de pèrdua, puguen tornar-se a reunir.
 • Romandre en les seues localitats fins a la finalització de l'acte.
 • Mantindre's tranquil i seré davant de qualsevol emergència.
 • Sol·licitar l'ajuda dels serveis d'ordre davant de qualsevol emergència personal o col·lectiva que puga succeir.
 • Recorde:
  • Que està terminantment prohibit situar-se sobre baranes, reixes o altres llocs no destinats a aquests fins.
  • Per a evitar accidents, abandonar el recinte de forma ordenada, respectant l'ordre d'eixida.
  • Que una conducta incivilitzada pot provocar una catàstrofe.
  • Que les majors desgràcies ocorren pel desordre i la pressa.
  • Que abans que l'espectacle està la seua seguretat i la de la resta d'espectadors.
  • Que de la seua conducta serena, en la majoria dels casos, dependrà la solució del problema.
  • Que els serveis d'ordre es troben en el recinte per a salvaguardar la vostra seguretat. Consulte'ls quant crega necessari per a aconseguir aquest fi.
 • Sol·licite:
  • La col·laboració de tots els espectadors en cas de qualsevol accident.
  • No entorpir els moviments dels serveis d'ordre.
  • Ajuda, en tot el que depenga de vosté. Perquè l'espectacle siga una festa i no una jornada trista. Recorde que... ÉS MILLOR PREVENIR QUE CURAR!

En l'assistència a espectacles esportius o de masses:

 • Seguisca les instruccions de les autoritats, policia, guàrdia civil, cossos de seguretat, voluntaris de Protecció Civil, etc.
 • En entrar o eixir, no es detinga en les portes, pot col·lapsar-les i provocar greus riscos.
 • En cas de risc o emergència, no perda la calma i abandone el recinte amb celeritat però sense presses, no córrega, seguisca les instruccions de la megafonia o serveis d'ordre.
 • Si va acompanyat d'altres persones, especialment xiquets, no se separe d'ells, i fins i tot porte en braços o de la mà els més xicotets.
 • No introduïsca objectes o materials, com ara botelles, pots, pals, bengales, etc., que puguen posar en perill tant la seua vida com la de la resta dels espectadors.
 • En cas de produir-se altercats o actes violents, intente separar-se del lloc, i informe els cossos o forces de seguretat.

En la pràctica esportiva:

 • Seguisca en tot moment les instruccions de les forces i cossos de seguretat, en especial, quant a on realitzar la pràctica esportiva sobretot en determinats esports que poden ocasionar riscos a les persones, com l'automobilisme, la nàutica, la caça, etc.
 • Practique l'esport en els llocs habilitats a aquest efecte, i on en cas de necessitat puga ser auxiliat per altres esportistes, i especialment no practique esports en llocs oberts al trànsit de vehicles.
 • Conega i seguisca les normes de la federació esportiva, relacionat amb l'esport que practique.
 • No inicie o reinicie la pràctica esportiva sense consultar prèviament amb el metge, i faça's revisar periòdicament pel facultatiu.
 • Conega unes mínimes regles de primers auxilis.
 • No intente sobrepassar els seus límits.
 • No bega líquids, ni durant ni immediatament després d'acabar la pràctica esportiva, i tinga atenció amb el sol intens, perquè podrien produir-se marejos, talls de digestió, lipotímies, etc.

Protecció en edificis públics, hotels i apartaments:

 • Conega bé el plànol de la seua planta: escales d'incendis, si n'hi ha, eixides d'emergència, situació d'extintors i boques d'aigua, etc.
 • Conega perfectament el funcionament del Pla d'emergència i complisca amb decisió i rapidesa les accions que en ell s'encomanen.
 • Conega els punts de major risc. Avalue amb anterioritat els perills i trace mentalment el seu comportament en tot cas. En cas d'incendi:
 • Previnga's: localitze les eixides d'urgència
 • Estudie les vies per a l'evacuació.
 • Si detecta fum o foc avise a consergeria.
 • Si hi ha fum fora de la seua habitació, no isca i tanque la porta.
 • Si ha d'eixir i hi ha fum, respire a través d'un mocador humit.
 • Avance acatxat o a arrastrons.
 • No utilitze els ascensors, pot haver-hi un tall de fluid elèctric durant l'incendi. Actue amb ordre i serenitat. Recorde que amb sang freda pot salvar la seua vida i la dels altres.

ERUPCIONS VOLCÀNIQUES

Recomanacions davant del risc d'erupcions volcàniques: perils de l'erupció lava

 Encara que és possible evitar la lava, aquesta flueix fins a refredar-se o aconseguir el fons de la vall. El flux de lava arrasa tot el que troba al seu pas.

Projectils

Els projectils volcànics comprenen des de fragments de la grandària d'un xicotet cudol fins a grans roques i bombes de lava incandescent, i poden arribar a considerable distància. La pluja de cendra volcànica pot cobrir una zona encara més àmplia. Mentre romanga en zones pròximes al volcà protegisca's amb els cascos durs del tipus utilitzat pels treballadors de la construcció, motociclistes o genets. En zones més allunyades, haurà de protegir-se dels efectes de les cendres i de qualsevol pluja que l¿acompanye.

Cendra

La cendra volcànica no és exactament cendra, sinó roques polvoritzades expulsades en un núvol de vapor i gasos. Abrasiva, irritant i pesada, pot afonar els sostres de les cases. Ofega els cereals, bloqueja les carreteres i els cursos d'aigua i, combinada amb els gasos tòxics, pot lesionar els pulmons als xiquets, als ancians i aquelles persones amb problemes respiratoris. Els gasos altament concentrats, capaços d'enverinar a persones sanes, es troben només en una zona molt pròxima al volcà. Però, quan el diòxid de sofre del núvol de cendra es combina amb la pluja, es produeix àcid sulfúric (i, a vegades, altres) en concentracions que poden cremar la pell, els ulls, i les membranes mucoses. Use ulleres protectores (ulleres d'esquiador o una màscara respiratòria que cobrisca els ulls, NO ulleres de sol). Use un drap mullat que cobrisca el nas i la boca, o màscares industrials antipols si disposa d'elles. En arribar al refugi, lleve's la roba, llave completament la pell que ha estat exposada i els ulls amb aigua neta.

Boles de gas

Una bola de gas i pols pot rodar per la vessant del volcà a una velocitat superior als 160 km/h. Aquest fenomen (anomenat pels científics "núvol ardent") és incandescent i es mou massa ràpid per a poder esquivar-lo. A menys que hi haja un refugi sòlid i subterrani, el més segur i l'única possibilitat de sobreviure és submergir-se en l'aigua i contindre la respiració durant mig minut aproximadament fins que haja passat.

Allau de fang

El volcà pot fondre la neu i el gel i provocar una allau glacial -o combinat amb la terracrear una allau de fang, coneguda com "lahar". Pot moure's a més de 100 km/h amb efectes devastadors, com va succeir a Colòmbia en 1985. En una vall estreta, el lahar pot aconseguir una altura de 30 m. És un perill encara després que l'erupció ha acabat i representa un risc potencial fins i tot quan el volcà està reactiu, si genera la calor suficient per a fondre el gel. Les pluges torrencials també poden fondre el gel.

Recomanacions davant d'una erupció volcànica:

 • No es deixe portar pel pànic i mantinga's atent a les instruccions que dicten les autoritats a través de la ràdio i la televisió.
 • No utilitze el telèfon.
 • Encara que l'erupció es desenvolupe tranquil·lament, no s'acoste al volcà. El vent pot arrossegar escòries calentes i hi ha la possibilitat que es tiren sobtadament productes sòlids.
 • Evite les fondalades, on poden acumular-se gasos nocius, fins i tot després de finalitzada l'erupció.
 • Si és sorprés per un núvol de gasos, protegisca's amb una tela humitejada en aigua o, millor, en una dèbil solució d'amoníac o vinagre.
 • Respecte les normes de prohibició d'accés als sectors declarats perillosos.
 • Utilitze les vies de comunicació fixades per les autoritats.
 • No preste atenció a rumors alarmistes ni els difonga.
 • Si les autoritats decideixen establir l'evacuació, prepare ràpidament l'equipatge familiar, que pot consistir en roba d'abric, documentació i medicaments personals, aliments no peribles per a tres dies, una ràdio de transistors i una llanterna, limitant l'equipatge al que puga transportar a mà cada persona amb facilitat de moviments. Estiga atent a les instruccions, prestant especial atenció al lloc de concentració i hora. Els volcans solen mostrar un increment en la seua activitat abans que es produïsca una gran erupció, amb tremolors i fugues de vapor i gasos. Altres senyals d'advertència són olor de sofre en els rius, pluja àcida o irritant, sons retumbants o dolls de vapor del volcà. Si procedeix a l'evacuació amb cotxe, recorde: les cendres poden tornar esvaroses les carreteres, encara quan no es bloquegen. Evite les rutes que discorren per les valls ja que podrien constituir un camí per a la lava.

NEVADES, GELS I ONADES DE FRED

Recomanacions davant del perill de nevades, gels i onades de fred:

 a) Abans de l'arribada de l'hivern

Prepare's per a una eventual situació d'emergència per "inclemències hivernals", prenent les mesures aconsellades a continuació, que l¿ajuden a pal·liar els efectes d'aquest tipus de riscos:

 1. Emmagatzeme aliments i combustibles. Calcule les quantitats necessàries per a un període d'aïllament que l¿indique l'experiència, d'acord amb la zona geogràfica i com a mínim per a una setmana.
 2. Prepare una farmaciola de primers auxilis i aquells medicaments que usen permanentment o esporàdicament tots o algun dels membres de la unitat familiar.
 3. Proveïsca's de roba i calçat adequat per a aquestes contingències.
 4. Controle tots aquells punts per on hi haja contacte amb l'exterior: tancaments de finestres, portes, etc.
 5. Revise teulades i baixades d'aigua.
 6. Les calefaccions amb circuit tancat hauran d'estar proveïdes amb anticongelant.
 7. Si la calefacció no s¿ha d¿usar o està avariada, procure que el circuit d'aigua no tinga molta pressió.
 8. Si viu en una zona rural propensa a quedar aïllada en època de neu, és necessari:
  • tenir a mà una estufa i cuina de càmping:
  • tenir emmagatzemats productes de neteja.

b) Durant l'onada de fred, nevades i gels

 1. Preste atenció a les emissores locals de ràdio o TV per a obtenir informació de l'Institut Meteorològic o de Protecció Civil.
 2. Si passa molt de temps en l'exterior porte diverses peces lleugeres i càlides superposades, abans que una sola peça de teixit gros. Evite les peces ajustades. Permeta que l'aire circule i actue com a aïllant.
 3. Les manyoples proporcionen més calor que els guants.
 4. El perill extrem es produeix quan hi ha rufaga, ja que hi ha una combinació d'aire fred, nevades i forts vents, reduint la visibilitat al mínim; conseqüentment, evite les eixides o desplaçaments en aquests casos.
 5. Evite l'entrada d'aire extremadament fred en els pulmons. Protegisca's rostre i cap.
 6. Les persones d'avançada edat no convé que isquen al carrer si no cal.
 7. El fred exerceix sobre el cor una tensió extra. Si es realitzen exercicis físics excessius es corre el risc de patir un atac cardíac o danyar en excés el seu organisme; procure evitar-ho.
 8. Només utilitze el telèfon per a telefonades d'urgència.
 9. Consumisca econòmicament els queviures i material de calefacció.
 10. Ha de disposar de ràdio amb piles suficients per a estar informat de l'evolució del temps. Tinga a mà veles, llanternes i piles carregades i seques.
 11. Tinga atenció amb les estufes de carbó, elèctriques i de gas, procurant que no estiguen pròximes a cortinetes i cortines. Atenció als jocs dels xiquets en les seues zones immediates.
 12. Prenga precaucions per a evitar l'enverinament produït per brasers de picó o estufes de llenya, carbó o gas en llocs tancats sense renovació d'aire. Tinga a mà un extintor davant de la possibilitat d'incendi i instruïsca's sobre el seu maneig.
 13. Desconnecte tots els aparells elèctrics que no siguen necessaris.
 14. Mantinga una aixeta lleugerament oberta en casa, a fi d'evitar la ruptura per congelació de les canonades.
 15. No propague rumors o informes exagerats sobre la "situació".

c) Recomanacions per als automobilistes

 1. Evite el viatge sempre que no siga necessari.
 2. Procure no viatjar sol. Utilitze, a ser possible, transport públic.
 3. Si ha de mamprendre un viatge porte en el seu cotxe ràdio, pala, corda, una llanterna, roba d'abric i una manta. També algun aliment ric en calories (xocolate, fruites seques, ...).
 4. Informe's a través de l'Institut de Meteorologia, Protecció Civil o el telèfon de la Direcció General de Trànsit dels riscos d'inclemències en les zones a què va a desplaçar-se.
 5. A través d'emissores de ràdio locals poden arribar-li instruccions sobre possibles gelades o nevades. Mantinga el contacte amb elles.
 6. Conega abans d'eixir de viatge on es troben els llocs de refugi (albergs, hotels de carretera, pobles, etc.).
 7. Evite conduir de nit. Els perills són més difícils de detectar.
 8. Revise els frens, pneumàtics i sistemes d'enllumenat. Porte el dipòsit de gasolina ple, reposte cada 100 km aproximadament.
 9. Repose el líquid anticongelant i verifique les bugies.
 10. Si el temporal li sorprén dins del cotxe i lluny d'un poble, ha de romandre dins d'ell. El cotxe ens resguardarà en cas de torb i els pneumàtics actuen com a aïllant si hi ha rajos. Si manté el cotxe en marxa amb la calefacció posada, deixe una finestreta entreoberta per a renovar l'aire i evitar possibles intoxicacions o enverinaments. Deixe algun mocador penjat de l'antena per a cridar l'atenció. No s'adorma amb el motor en marxa.
 11. Mantinga net de neu i desbloquejat el tub d¿escapament. No s'arrisque que el fum del tub d¿escapament arribe a l'interior del cotxe.
 12. Pose les cadenes al cotxe, en presència de gel o neu dura.
 13. No realitze canvis bruscos de direcció. Conduïsca sense brusquedats, amb moviments suaus de volant i utilitzant marxa reduïda.
 14. No utilitze les marques deixades per altres vehicles. És millor avançar per neu "verge".
 15. En cas de gel ha de procurar que un costat del cotxe xafe neu "verge".
 16. Si entra en una zona de gels no xafe el fre. Deixe que el vehicle creue la zona per la seua pròpia inèrcia.
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es