Inici -> Àrees -> Policia Local -> Informació útil per al ciutadà

Protocol d'actuació amb el sistema de comunicació amb persones sordes a través del fax

En què consisteix la prestació d'aquest servei?


En la Policia Local, concretament en el que comunament denominem com a base, s'ubica un fax, el telèfon del qual és el 964547021, que serà l'element tècnic més important a utilitzar en aquest projecte. Així mateix en la zona de la base s'ubicarà una pereta, de color roig, i una alarma, les quals s'activaran quan s'estiga rebent algun fax. D'aquesta manera el personal policial de base tindrà a temps real la recepció del fax.
Quan una persona sorda tinga la necessitat de contactar amb aquesta Policia Local, enviarà un fax a la Policia Local, en aquest moment s'activaran els senyals abans mencionats. Una vegada llegit el seu contingut, des de base es gestionarà el servei, i es destinarà l'operatiu corresponent, al mateix temps que se li remetrà un fax, i es donarà l'assabentat de la petició del servei.
Finalment tota aquesta informació s'assentarà en un llibre / registre.


Intèrpret

Si producte de qualsevol actuació es necessitara un intèrpret de llengua de signes per a cobrir una situació d'emergència (detinguts, accidents de trànsit, ingressos hospitalaris), es comunicaria amb el telèfon 112, els quals tenen, en col·laboració amb la Fundació FESORD CV, intèrprets de llengua de signes de guàrdia a la nostra disposició per a cobrir aquestes situacions d'urgència.
Si la necessitat intèrprets de llengua de signes no estiguera relacionada amb una situació d'emergència s'utilitzarien els procediments normals per a la petició d'un servei ordinari a la F.FESORD CV amb antelació i en els horaris establerts per l'entitat.


Col·laboració amb FESORD CV


Aquest s'ha dut a terme amb la col·laboració de la Federació de persones sordes de la Comunitat Valenciana.
La Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD CV) és l'organització de les persones sordes que atén, representa i defén els interessos de les associacions i entitats integrants, i de les persones sordes en general, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Descàrrega d’arxius

Descargar archivo

Recepció d'avís persona sorda
Tipus d'arxiu: PDF | Valencià

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es