Inici -> Àrees -> Policia Local -> Història

Història

Policia Miguel Gil

Creada el 12 de gener de 1853, amb el nom de guàrdies municipals de Vila-real és probablement una de les més antigues de la Comunitat Valenciana.

Fins a finals del segle XIX l'organització i competències de la policia urbana, rural i de seguretat es reglamenta segons la Reial Ordre de 8 de novembre de 1849, és competència dels ajuntaments les funcions que se li encomana i de l'alcalde el nomenament dels seus membres.

Les ordenances municipals de policia urbana i rural de 1896, vigents amb lleugeres variacions al llarg de tota la seua història, permeten conéixer amb detall el seu àmbit d'actuació: des de l'atenció de la via pública i del trànsit, fins al control de la vida ciutadana i la seguretat del terme municipal

Al mateix temps, aquestes ordenances recorden i resumeixen el paper decisiu del municipi valencià i la seguretat en el camp de la Policia Urbana almenys des del segle XIV.

1.- L'ordre públic

El control, persecució i sanció de la delinqüència depenia en bona part de la corporació, a través de la justícia criminal. Ja el 1424 apareix la denominació de "Guardians de la dita Vila e terme de aquella" i els primers capítols per què s'organitza i assumeix funcions. La vigilància dels desocupats era assegurada per l¿afermamossos, càrrec municipal creat el 1439 amb la comesa de trobar treball als desocupats i de protegir els drets d'aquells enfront de possibles abusos.

2.- L'atenció de la via pública i el control professional

El 1853 la guàrdia municipal va assumir les funcions que havia exercit des del segle XIII el mustassaf. Aquest càrrec tenia assignat un ampli ventall de competències. Se li va encomanar la vigilància del mercat, el control dels preus i la vigilància del consumidor. Tot el procés productiu de l'artesanat estava sota el seu control i no sols estava encarregat d'assegurar la higiene ciutadana sinó també de la protecció ciutadana i de les condicions d'habitabilitat de la ciutat: viabilitat i transitabilitat de les calçades, regulació del trànsit i seguretat vial, control de les activitats molestes i perilloses.

3.- La custòdia del terme municipal

En una societat que vivia de i per a la terra la custòdia del terme és una preocupació constant al llarg de tota la seua història. En les Ordinacions i Estatuts (recopilació feta el 1711 de tota la legislació de Vila-real des de 1326) els capítols dedicats al camp són amplis i comprenen qualsevol tipus d'incidència. El 1387, 1410, 1513 o 1864 aquesta preocupació explica l'organització dels guàrdies de camp i les seues funcions: conservació i manteniment de camins, vigilància de camps i cultius.

El primer cap de la guàrdia urbana i rural va ser Joaquín Cantavella, qui el 1853 va unir els distints cossos de seguretat amb què comptava Vila-real: alcaldes de barri (creats en el segle XVIII amb funcions molt semblants a l'actual policia de barri), guàrdies municipals, serenos i guàrdies rurals en un únic cos dependent de l'Ajuntament i va organitzar el que seria l'embrió de l'actual Policia Local.


Continguts relacionats

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es