Inici -> Àrees -> Medi ambient -> Fauna

Fauna

OBJECTIUS:

L'objectiu principal es donar a conèixer la diversitat faunística del nostre territori.

La diversitat faunística ve determinada per la varietat d'hàbitats que es presenten en la zona. En el municipi de Vila-real la major part de la cobertura vegetal natural està formada per espècies arbustives de poc port amb exemplars aïllats d'algunes varietats arbòries, per la qual cosa la fauna no és excessivament variada en aquesta zona, predominant les espècies ubiqüistes (acostumades a diferents hàbitats) i lligades a cultius i a la presència humana.

AUS: (pròpies de cultius i zones urbanes): el carboner comú (Parus major), el verderol (Serinus serinus), la cadernera (Carduelis carduelis), la merla (Turdus merula), l'estonell negre (Sturnus unicolor), el vilero (Passer domesticus), el vilero txurro (Passer montanus), el verderol (Carduelis chloris), el mussol (Athene noctua), l'òliba (Tyto alba)¿

No es troben en el municipi Reserves de Fauna qualificades; no obstant això si té una especial importància la zona ZEPA de la Desembocadura del riu Millars, aquest espai és també un interessant lloc per al pas de garses i altres aus aquàtiques rellevants, per la qual cosa poden observar-se en determinades èpoques de l'any. La major riquesa (diversitat i abundància d'espècies i nombre d'individus) la presenta el fragment de terreny d'espai més proper a la desembocadura (els 5 km finals) on es troben garses, ànecs, fotges, polles i rasclons; limícoles; passeriformes palustres i passeriformes de ribera.

MAMÍFERS: el ratolí (Mus spretus), la rata de camp (Rattus rattus), la rata comuna (Rattus norvegicus), l'eriç (Atelerix algirus), eriç comú (Erinaceus europaeus), la rabosa (Vulpes vulpes), el conill comú (Oryctolagus cuniculus), la llebre ibèrica (Lepus granatensis), la ratapenada (Barbastella barbastellus), la musaranya comuna (Crocidura russula), talpolet comú (Microtus duodecimcostatus), esquirol (Sciurus vulgaris), teixó (Meles meles), geneta (Genetta genetta), entre uns altres.

AMFIBIS: el gripau comú (Bufo bufo), la granota verda (Rana perezi), gripau corredor (Bufo calamita), gripau llevador (Alytes obstetricans).

RÈPTILS: sarvatxo (Lacerta lepida), dragó comú (Tarentola mauritanica), dragó rosada (Hemidactylus turcicus), sargantanes (Podarcis hispanica) i algunes espècies de colobres (Coluber hippocrepis), galápago europeu (Emys orbicularis), tortuga leprosa (Mayremys leprosa), tortuga de florida (Trachermis scripta elegants), llangardaix ocelat (Lacerta lepida), serp (Malpolon monspessulanus), serp d'aigua (Natrix natrix), serp de séquia (Natrix maura).

ICTIOFAUNA: (conjunto de especies de peixos que existen en una determinada región biogeográfica): present destaquem: l'anguila (Anguilla anguilla), la carpa (Cyprinus carpio), barb cua-roja (Barbus giraonis), Carpa Daurada o Carpí Daurat (Carassius auratus), Loina o Madrilla del Xúquer (Chondrostoma arrigonis), Mújol (Mugil cephalus), Black bass (Micropterus salmoides), Llobarro (Dicentrarchus labrax), Gambusia (Gambussia holbrooki).

ACTIVITATS:

  • 'Coneix la nostra petjada', els xiquets i xiquetes poden gaudir al Termet de diferents activitats per a descobrir com s'identifica cada au, l'anellament científic dels ocells i les adaptacions de les aus al medi. Posteriorment, els escolars poden escoltar les aus identificades, dibuixar-les i pintar-les. Activitats l'anellament d'aus.Amb la col·laboració del Consorci del Riu Millars es realitza anualment activitats al voltant de les aus migratòries.
  • Projecte Life, es un projecte que té com a objectiu principal detindre la pèrdua de diversitat biològica en ecosistemes d'aigua dolça a causa de la presència de tortugues exòtiques invasores, principalment Trachemys scripta, i salvaguardar les espècies i els hàbitats més importants de la Unió Europea i de les zones humides.

Més informació.

MITJANS:

Banc de Dades Biodiversitat

TEMPORALITZACIÓ:

Diferents jornades durant el mes de maig. amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de les Aus Migratòries, que se celebra anualment el segon cap de setmana de maig.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es