Inici -> Àrees -> Patrimoni -> Gran Casino i Teatre Tagoba

Gran Casino i Teatre Tagoba

FEDER horitzontal valencià

1. HISTÒRIA | INTRODUCCIÓ

EL GRAN CASINO I VILA-REAL

Imagen Gran Casino

L'edifici del Gran Casino de Vila-real va iniciar la seua construcció l'any 1910 i va dotar l'emergent ciutat d'un centre social de gran importància on es reunia l'alta societat del moment. Un punt de referència al voltant del qual es van desenvolupar grans esdeveniments per a la ciutat i es van firmar importants tractes comercials que han fet prosperar la indústria de la ciutat. La família Font de Mora va ser una de les principals fundadores d'aquest centre cívic.

Però la labor del Gran Casino per a la ciutat no va acabar en les reunions que es van dur a terme al voltant del seu any d'obertura, sinó que ha sigut un edifici funcional fins avui en dia sempre al servei de la ciutadania. Al llarg de la seua història, ha sofert diferents reestructuracions i ha albergat diferents usos que sempre han sigut públics. Abans de quedar tancat, uns anys abans d'aquesta rehabilitació, albergava una oficina bancària, la seu de la Penya Taurina i la Universitat Popular.

Imagen Gran Casino

La seua rehabilitació amb la finalitat de protegir, conservar, recuperar i valorar aquest bé patrimonial comporta molt més que el benefici directe de l'actuació sobre ell, sinó que suposa una excel·lent oportunitat per a albergar un centre de dinamització de l'activitat al seu voltant. La intervenció pretén recuperar la integritat de l'edifici que de mica en mica i al llarg dels anys s'ha fragmentat a través de reformes parcials.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

EL TEATRE DEL GRAN CASINO

No es pot entendre el conjunt de l'edifici si ens oblidem del teatre del Gran Casino, actualment Teatre Tagoba. Aquest teatre suposa una part més del conjunt del Gran Casino.

El teatre del Gran Casino ja estava en funcionament l'any 1920, quan es va estrenar l'òpera El Dragón de Fuego musicalitzada pel vila-realenc José Goterris Sanmiguel. Durant les dècades dels anys 40 i 50 diverses funcions de caràcter popular es van desenvolupar en el seu interior i els últims anys de funcionament es va utilitzar com a lloc d'esdeveniments i d'assaig de l'orquestra municipal.

Imagen Gran Casino

El nom de TA-GO-BA prové de la Rondalla TA-GO-BA Llevantina que a la seua vegada rep el nom dels tres artistes de Vila-real:

Francesc Tàrrega Eixea, José Goterris Sanmiguel i Joaquín Barrachina Aparici. La rondalla va utilitzar el teatre durant diversos anys.

Imagen Gran Casino

EL TEATRE DEL GRAN CASINO

Podem trobar diferents exemples de teatre com el Teatre Tagoba vinculat als centres socials de principis del segle xx. Uns teatres amb dues llotges i una platea plana, una adaptació dels teatres en ferradura italians adaptats per a les necessitats de la població.

Teatre El Siglo, Carlet

Imagen Gran Casino

Casino, Quart de Poblet

Imagen Gran Casino

Teatre Serrano, Gandia

Imagen Gran Casino

La seua recuperació és una mostra del valor patrimonial ja no només del municipi sinó de tota la Comunitat Valenciana i de la seua història.

LA INTERVENCIÓ EN LA PREMSA

La recuperació patrimonial d'aquest bé de tant valor per al municipi ha tingut molta repercussió en premsa ja que ha mostrat tota la transparència del procés i dels seus alts i baixos.

Començant amb el moment d'adquisició i fins a la finalització de les obres, s'han emés diferents entrevistes i notes informatives que recollien els avanços. Aquestes notícies informatives poden ser consultades a les hemeroteques i seran en el futur un exemple de transparència en tot el procés.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

2. PROCÉS D'INTERVENCIÓ | PRESA DE DADES PRÈVIA

CRITERIS D'INTERVENCIÓ

Una intervenció en patrimoni és un fet únic. Cada edifici té uns condicionants i unes necessitats diferents i s'ha d'abordar el problema des d'un punt de vista que englobe tant el present com totes les capes d'històries del passat.

La rehabilitació s'ha realitzat partint del respecte al patrimoni, d'entendre l'edifici i portar-lo al nou segle, d'afegir a la seua vida sense ometre el seu passat, de fer-lo créixer i millorar.

En aquesta línia d'intervenció, es va realitzar una extensa fase d'estudi que va permetre entendre tots els espais, com eren, com han sigut i les modificacions que han sofert.

També es van estudiar en profunditat les seues tècniques constructives, molt diferents a les actuals i les seues patologies. Es va poder comprovar com l'edifici mostrava les seues necessitats.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Tota decisió conscient sobre l'edifici ha estat fonamentada sobre aquesta decisió. Així s'ha construït cada una de les diferents actuacions d'intervenció.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

EL GRAN CASINO I EL TEATRE TAGOBA. EQUIPAMENTS DEL SEGLE XXI

El Gran Casino i el Teatre Tagoba han sigut i continuaran sent uns edificis per a tots els vila-realencs i vila-realenques, un equipament públic construït per gent del poble per a gent del poble.

En la seua rehabilitació s'ha volgut emfatitzar aquesta vinculació amb la ciutadania i els nous usos s'han mantingut per a la utilització pública. Oficines municipals, sala d'esdeveniments, sala d'exposicions, teatre, usos públics per a Vila-real.

Resultava necessari garantir que tots els veïns pogueren fer-ne ús i, per tant, garantir l'accessibilitat universal a tots i cadascun dels punts de l'edifici. Es crea, doncs, un nucli de comunicació vertical situat sota una claraboia i amb un ascensor. També es modifica tota la superfície de l'última planta i s'eliminen les múltiples diferències de nivell que existien originàriament.

Imagen Gran Casino

La sostenibilitat també és un punt per a un edifici adaptat a les demandes del segle xxi. S'han renovat totes les instal·lacions, s'han incorporat sistemes de calefacció, ventilació i il·luminació d'alta eficiència energètica.

3. PROCÉS D'INTERVENCIÓ | FUSTERIA I SERRALLERIA

REPOSICIÓ DE FUSTERIA EXTERIOR

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Totes les fusteries a excepció de les situades a l'entrada de la planta baixa presentaven diverses modificacions pel pas del temps i danys a causa de l'entrada d'aigua.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Per tant, s'han actualitzat, sempre respectant el disseny de les fusteries històriques i adequant-les a les demandes actuals. S'han instal·lat unes fusteries en una secció massissa i un doble vidre amb càmera. Les noves fusteries presenten una gran millora energètica front a les antigues, el que suposa una millora de l'eficiència energètica general de l'edifici.

Les portes i finestres de la planta baixa s'han restaurat per complet i s'han eliminant elements impropis que s'havien afegit amb el pas dels anys i s'ha recuperat la coloració original. S'han fet empelts de fusta de mobila per a reparar aquelles fraccions que s'havien perdut o presentaven danys.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

ADEQUACIÓ DELS BALCONS

Amb les modificacions realitzades a l'última planta per a eliminar les diferències de cotes i aconseguir l'accessibilitat universal a tot l'edifici, els antics balcons, que estaven molt deteriorats i havien quedat a una altura inferior s'han desmuntat, reparat i reubicat a la nova cota de la planta.

Imagen Gran Casino

Al realitzar el desmuntatge, aquests balcons s'han impermeabilitzat per a evitar futures patologies.

Imagen Gran Casino

REHABILITACIÓ DE SERRALLERIA

Al llarg de l'edifici trobem diverses mostres de serralleria originals en diversos estats de conservació que s'han recuperat per complet. En la barana de l'escala imperial s'han eliminat els desperfectes ocasionats pel pas del temps.

Imagen Gran Casino

Durant l'execució de les obres es va localitzar la barana de la primera llotja del teatre, que es trobava situada dintre d'una paret a la mateixa ubicació. Aquesta s'ha recuperat i, com la de la segona llotja, s'ha restaurat eliminant l'òxid i altres desperfectes i se'ls ha donat una pintura de protecció. No s'han reposat les peces de decoració que han desaparegut com a mostra del pas del temps.

Imagen Gran Casino

Per primera vegada des de la inauguració de l'edifici totes les serralleries són funcionals i estan a disposició de tota la població del municipi.

4. PROCÉS D'INTERVENCIÓ | COBERTA I ESTRUCTURA

LA NOVA COBERTA

TECNOLOGIA I TRADICIÓ

Gran part de les patologies del Gran Casino han estat produïdes per l'acció de l'aigua durant diversos anys. Aquesta entrava a través de la coberta.

Imagen Gran Casino

La nova coberta parteix de la solució de coberta tradicional i incorpora elements constructius actuals. Sobre el tauler de taulell ceràmic es col·loca un panell sandvitx amb impermeabilització i les teules àrabs. D'aquesta manera es garanteix una impermeabilització i una millora en l'eficiència energètica.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Les zones de coberta que manquen de tauler ceràmic s'ha reconstruït emprant tècniques tradicionals per a utilitzar la mateixa solució.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

LES CLARABOIES: ENTRADES DE LLUM

L'entrada principal de llum del Teatre Tagoba es produeix a través d'una gran claraboia situada sobre el pati de butaques. Aquesta nova claraboia permet la correcta ventilació de l'espai i se situa amb la mateixa disposició que l'existent anteriorment.

Imagen Gran Casino

S'obri una segona claraboia sobre la nova escala metàl·lica que il·lumina aquesta i ompli de llum aquest espai.

L'ESQUELET DE TAULELL

L'edifici s'assenta sobre una estructura complexa de murs de fàbrica de rajola massissa i forjats de nervi de fusta o metàl·lics amb revoltó ceràmic seguint el sistema tradicional. La utilització del metall depenent de la longitud de l'obertura de construcció és signe de la importància de l'edifici i de la cura que van tenir durant la seua execució.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

En general, el sistema estructural es troba en bon estat. Al teatre part del forjat de la primera llotja presentava un deteriorament elevat per l'acció de la humitat i ha sigut necessari demolir-lo i reconstruir-lo.

Els nous elements estructurals emprats han estat construïts en metall, creant una distinció entre els elements històrics i els de nova construcció.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

5. PROCÉS D'INTERVENCIÓ | FAÇANA I INTERVENCIÓ ACABATS

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

ACABATS INTERIORS

Els acabats interiors han estat escollits de manera que siguen compatibles amb la construcció històrica.

Els elements de nova construcció introduïts a l'edifici han estat construïts amb materials actuals creant així una barrera temporal i un diàleg entre el present i el passat.

S'han recuperat elements patrimonials existents i d'interés.

Els paraments estan recoberts amb morter transpirable amb una pigmentació escollida per a cada espai, reduint el manteniment. La transpirabilitat evitarà futurs problemes d'humitats.

Imagen Gran Casino

La ceràmica s'empra en els paviments dels espais d'ús públic com a mostra de la vinculació amb aquest material.

Imagen Gran Casino

GRAN CASINO

L'entrada del Gran Casino ens rep amb un paviment manufacturat al municipi i un fals sostre de plaques despenjades. Aquesta sala d'entrada ens mostra el diàleg entre els pilars de taulell ceràmic existents i el fals sostre de plaques despenjades.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

La il·luminació d'aquesta planta està realitzada utilitzant unes lluminàries de gran tamany emulant un pati intern

A la planta primera trobem la sala de ball, el punt més emblemàtic i on s'han centrat les feines de rehabilitació. S'ha recuperat el paviment de fusta de mobila i el fals sostre amb un artesanat original d'algeps, el qual ha sigut reparat i pintat.

Imagen Gran Casino

La coberta s'ha desmuntat i restituït per complet adequant-la a les demandes energètiques actuals i solucionant tots els problemes d'entrada d'aigua que tenia l'edifici.

TEATRE TAGOBA

S'han restituït tots els revestiments del teatre tant de paraments, com de paviments i sostre a causa del seu dolent estat de conservació i la constant entrada d'aigua al llarg dels anys.

Imagen Gran Casino

Aquests nous acabats s'han adequat per a millorar l'acústica de la caixa escènica.

Per aquest motiu s'ha empleat una moqueta de baix manteniment i alta durabilitat.

Imagen Gran Casino

La recuperació de les baranes de les llotges i de les columnes de fundició posa en correspondència el pas del temps.

Imagen Gran Casino

A les zones amb menys demanda acústica s'ha recuperat el taulell, mostra material de la formació dels murs.

Imagen Gran Casino

6. PROCÉS D'INTERVENCIÓ | NUCLI D'ESCALA

UNA NOVA ESCALA

NEXE D'UNIÓ EN LA HISTÒRIA

Imagen Gran Casino

La ubicació de la nova escala ha sigut triada de manera que connecte les superfícies dels dos usos, per aquest motiu resulta necessari col·locar-les als punts on aquests es troben. Es tracta, a més a més, de la intervenció més forta que sofrirà l'edifici en allotjar una nova estructura.

Imagen Gran Casino

Amb aquests condicionants resulta natural la seua ubicació. El punt triat és un dels punts d'unió entre el Gran Casino i el Teatre Tagoba i on estaven situats històricament els seus accessos. També s'ubica on les antigues plantes precisaven una major necessitat d'intervenció i una pitjor conservació. L'antic pati es cobreix amb una claraboia que il·lumina tot el nucli amb el sistema que van pensar els antics.

Imagen Gran Casino

La nova estructura metàl·lica dialoga i alleugereix en els espais establint una connexió entre els seus espais i entre els diferents punts de la història. Un element actual que connecta totes les plantes i tots els punts de la història de l'edifici.

Imagen Gran Casino

L'escala actualitzada de color groc i les parets històriques amb enlluït d'algeps dialoguen íntimament i mostren les vessants del projecte i la seua voluntat de continuar i seguir construint la història.

EL NUCLI VERTICAL

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

Imagen Gran Casino

L'edifici del Gran Casino i del Teatre Tagoba precisava d'una actualització de la seua accessibilitat per a adaptar-lo als nous usos i a la nova manera de funcionar. Aquest nou nucli vertical passa a ser el cor de l'edifici i el punt de connexió entre el Gran Casino i el Teatre.

La introducció d'un nucli d'escales permet incorporar un nou element d'accessibilitat. En cap moment de la seua història l'edifici ha tingut un nucli vertical únic que permet transitar les seues plantes directament.

També ha permés la incorporació d'un ascensor al centre d'aquesta i fa que tots els punts resulten accessibles.

Imagen Gran Casino

7. CAIXA ESCÈNICA| EVOLUCIÓ DE L'ESPAI

LA RECUPERACIÓ D'UN ESPAI PERDUT

Imagen Gran Casino

Al llarg del temps la caixa escènica havia sofert grans modificacions en comparació al seu espai original, que s'ha pretés recuperar durant la intervenció. Aquest estava modificat en diversos punts, en altres en mal estat, i ha sigut necessari entendre els motius de l'espai per a entendre com estava organitzat.

Imagen Gran Casino

D'una banda, es van modificar les relacions visuals entre les dues llotges i l'escenari. Es va establir un envà amb finestres a la primera llotja que negava part de les vistes i es va tancar l'accés a l'escenari per complet a la planta segona. D'altra banda, hi havia diversos elements en mal estat de conservació, com l'escenari i la boca d'escena que ha sigut imprescindible reconstruir.

Imagen Gran Casino

La intervenció tracta de solucionar aquests problemes i recuperar la caixa escènica al complet. S'ha desmuntat el fals sostre que hi havia a la llotja superior i l'envà que separava la primera llotja. També ha sigut necessari demolir i reconstruir part de la primera llotja per a garantir la seua estabilitat estructural. Aquestes actuacions han permés disfrutar de la caixa escènica que avui en dia podem utilitzar.

Imagen Gran Casino

L'escenari s'ha reconstruït adaptant-lo a les necessitats actuals però mantenint el sistema i la geometria anterior. Un escenari amb un entramat de fusta tradicional que recupera la geometria anterior garantint la seguretat dels usuaris.

Imagen Gran Casino

Durant les obres va ser necessari desmuntar les antigues tramoies, a causa del seu deteriorament. Actualment l'escenari compta amb una plataforma de servei que supleix aquesta funció.

8. ESCALA IMPERIAL | EVOLUCIÓ DE L'ESPAI

L'ESCALA D'UN CASINO

Imagen Gran Casino

Els arcs de la planta baixa del Gran Casino són l'avantsala d'un dels punts més emblemàtics i nobles de l'edifici. L'escala imperial. Aquest espai connecta les dues plantes del Gran Casino i és el punt d'accés a la sala de ball. Una escala imperial de marbre i grans dimensions.

Imagen Gran Casino

A causa de la seua noblesa és un dels espais que millor s'ha conservat al llarg del temps i un dels punts on s'accedia al Teatre Tagoba. Després de fer proves de pintura es van reparar tots els paraments i motlures i es van cegar les finestres que ho componien. Així va recuperar el seu valor emblemàtic i com a punt de referència.

LA SALA DE BALL: LLOC D'ESDEVENIMENTS

Imagen Gran Casino

L'activitat del Gran Casino se centrava a la sala de ball, situada a la primera planta. Una sala de referència per a tots els vila-realencs on s'han forjat importants aliances comercials. Una sala amb paviment de parquet amb fusta de mobila, uns paraments amb motlures i un enteixinat d'algeps conformen l'espai ideal.

Durant els transcurs de l'obra són diversos els veïns que en veure les actuacions a la sala, s'han arrimat i han preguntat que s'estava fent a la sala. Tots volien ser partícips de la rehabilitació d'aquest punt, tots li tenen estima.

Imagen Gran Casino

Com a l'escala s'han reparat els paraments després de realitzar proves de pintura i s'ha utilitzat el mateix color que a l'escala, seguint el criteri compositiu original. L'enteixinat presentava trencaments puntuals que han sigut reparats i s'ha repintat. Per a recuperar el paviment de fusta s'han hagut de substituir algunes de les peces més danyades per l'entrada d'aigua, per al qual s'ha utilitzat fusta de mobila històrica. La resta del paviment s'ha reparat i s'ha recuperat la seua integritat.

Imagen Gran Casino

En les fotografies es poden observar diferents mostres de pintures i acabats que s'han provat i testat per a veure quina recuperava més el valor històric.

Imagen Gran Casino

9. PLANTA BAIXA | LA IMPORTÀNCIA DE L'ACCÉS

UN ACCÉS PER AL TEATRE TAGOBA

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Històricament al Teatre Tagoba s'accedia per una xicoteta porta situada al número 4 del carrer d'Insa. Una porta anònima que fàcilment es confonia amb qualsevol altra i no denotava la meravella que s'ocultava darrere.

Imagen Gran Casino

L'únic indicatiu que trobàvem era la placa commemorativa de la Rondalla TAGOBA.

Amb la intervenció s'ha creat un nou accés exclusiu per al teatre a través del mur de façana. Aquesta nova obertura permet accedir al teatre de manera directa i poder fer que siga funcional sense dependre del Gran Casino. Per a crear aquesta obertura ha sigut necessari generar un pòrtic de bigues metàl·liques de gran format que sustenten l'edifici obrint la façana.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

El Gran Casino manté el seu accés original amb les portes restaurades i s'han eliminat els elements impropis. Cadascun dels usos té així un accés propi per primera vegada en la història i pot funcionar de manera independent i coordinada. Compatibilitzant així les seues funcions.

Imagen Gran Casino

Imagen Gran Casino

10. I ARA, QUÈ...? | FASE 2. PROPOSTES

1. CAIXA ESCÈNICA

Imagen Gran Casino

Privacitat dels camerinos. Resulta necessari plantejar uns telons que garantisquen la privacitat dels actors per a permetre'ls independència mentre preparen les funcions.

Mobiliari camerinos. Instal·lar tot el mobiliari necessari als camerinos com ara espills, cadires, il·luminació essencial per a maquillatge, emmagatzematge de roba, etc.

Dotació tècnica de l'escenari. Incorporar totes les instal·lacions necessàries al conjunt escènic...

Accessibilitat de l'escenari. Es col·loca una plataforma elevadora mòbil annexa a l'escenari.

Restauració de la xapa de la boca d'escena. Amb la recuperació de la segona llotja es va descobrir una xapa metàl·lica amb policromia i el símbol dels rondallers que donen nom al teatre. Aquesta xapa està situada a la boca d'escena i presenta diferents decoracions i una greu degradació degut al pas del temps.

Tramoies, teló, etc.

2. MOBILIARI TEATRE

Imagen Gran Casino

Bar amb servei de càtering. Incorporar un bar que convertisca l'espai en el d'un café-teatre.

Imagen Gran Casino

Graderia llotja 2. Sobre l'estructura de fusta actualment situada a la segona llotja del teatre incorporar els elements necessaris per a formar una graderia i augmentar la capacitat d'espectadors del teatre.

Imagen Gran Casino

Obscuriment de la claraboia i finestres. Incorporar mecanismes de control d'il·luminació.

Mobiliari dels espectadors. Instal·lar el mobiliari necessari compost per un conjunt de cadires apilables, tauletes baixes i altes i tamborets.

3. EXPOSICIONS I REUNIONS

Imagen Gran Casino

Col·locació de paviment. Acabament de la planta segona amb un paviment ceràmic.

Instal·lacions de climatització, il·luminació i telecomunicacions. Dotació de totes les instal·lacions necessàries per al correcte funcionament de la sala.

Mobiliari per a exposicions. Dotació del mobiliari per a la realització d'exposicions temporals.

Mobiliari per a sala de reunions i despatx. Habilitar una zona com a sala de reunions i despatx.

4. CASINO

Imagen Gran Casino

Mobiliari planta baixa. Albergarà oficines d'atenció al públic de l'Ajuntament de Vila-real. S'instal·larà el mobiliari d'oficina i de sala d'espera necessaris per a la correcta utilització d'aquet espai.

Mobiliari i adequació de les instal·lacions de planta primera. Adequació de l'antiga sala de ball com a sala d'esdeveniments per a cerimònies civils, recepcions, etc.

Intervenció planta segona. Instal·lar el mobiliari necessari compost per un conjunt de cadires apilables, tauletes baixes i altes i tamborets.

Cartelleria d'accés. Col·locar senyalització indicativa a l'accés del teatre.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es