Inici -> Àrees -> Hisenda -> Ajudes bonificació IBI 2022

Ajudes bonificació IBI 2022

Ajudes bonificació IBI 2022

L'Ajuntament de Vila-real, en el marc del Pla d'ajuda i estímul fiscal als comerços i activitats econòmiques locals que s'han vist impactades per la crisi de la covid-19, agreujada per l'escalada de preus del context internacional, estableix com a mesura singular i conjuntural una bonificació de fins al 95 % en l'impost de béns immobles de naturalesa urbana a aquells negocis que, en virtut dels estudis realitzats i l'acord polític unànime de la Mesa del Pacte local pel renaixement, s'han vist més afectats per la crisi i les restriccions derivades de la pandèmia. Amb l'objectiu de facilitar la recuperació econòmica postcovid-19, els negocis dels sectors que es relacionen a continuació poden sol·licitar fins al 31 de març la bonificació d'IBIU com a activitat declarada d'interés especial o utilitat municipal, recollida en l'article 6.8 de l'Ordenança fiscal 1/2022 reguladora de l'impost sobre béns immobles.

Qui ho pot presentar?

Propietaris d'immobles on es desenvolupen activitats dels sectors econòmics següents: hostaleria (allotjament i restauració), oci, comerç minorista, activitats de transport, serveis de cura personal (perruqueria i salons d'estètica, serveis sanitaris i estètics, fotògrafs) i activitats esportives.

En el cas de negocis en locals llogats, serà necessari un compromís signat entre l'arrendador i l'arrendatari segons el qual la quantitat bonificada repercutirà en el negoci (model de compromís en document adjunt).

Fins a quan es pot sol·licitar?

Les instàncies de sol·licitud de bonificació de l'IBIU es poden presentar fins al 31 de març.

Com es pot presentar?

En el registre electrònic de l'Ajuntament o, de manera presencial, en el Registre municipal situat a la planta baixa de l'Ajuntament. També es podrà presentar en aquells registres als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i altres canals contemplats per les normatives vigents.

Per al registre electrònic, s'ha d'accedir a la seu electrònica municipal i buscar el tràmit "Exempcions i bonificacions de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana" en el Catàleg de Tràmits. El registre electrònic requereix de l'ús del sistema CLAVE o certificat digital.

Documentació que s'ha d'aportar

  • Sol·licitud bonificació IBIU per exercici d'activitat declarada d'interés especial o utilitat municipal (mesures covid-19) (document adjunt).
  • Compromís arrendador-arrendatari (document adjunt) i contracte d'arrendament, en el cas de tractar-se d'un negoci situat en local llogat.
  • Model d'atorgament de representació en procediments seguits davant de l'Ajuntament de Vila-real, en cas necessari (document adjunt).
  • Certificat actualitzat de situació censal en el cens d'obligats tributaris expedit per l'AEAT del titular de l'activitat.

Tota la informació, en el catàleg de tràmits de la seu electrònica municipal.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es