Inici -> Àrees -> Policia Local -> Campanyes

Campanya "Gaudeix del teu parc"

dimecres, 26 de gener de 2011

Aquesta campanya serà duta a terme del 24 de gener al 21 de febrer del 2011. La campanya serà duta a terme per la Unitat de Resposta Policial (URP) i per la Policia de Barri. Els agents vetllaran, principalment, pel compliment de les següents infraccions recollides en l'Ordenança municipal de convivència ciutadana.

Article 14. Pintades

1.- Es prohibeixen les pintades, escrits, inscripcions i grafismes en qualssevol béns, públics o privats, protegits per aquesta Ordenança, incloses les calçades, voreres, murs i façanes, arbres, tanques permanents o provisionals, fanals i senyals, instal·lacions en general i vehicles municipals, a excepció dels murals artístics que es realitzen amb autorització del propietari i, en tot cas, amb autorització municipal.

Article 15. Arbres i plantes

Es prohibeix talar, trencar i sacsejar els arbres, tallar branques i fulles, gravar o raspar la seua corfa, abocar qualsevol classe de líquids, encara que no foren perjudicials, i tirar o escampar fems, runes i residus en les proximitats dels arbres, plantes i escocells situats en la via pública o en parcs i jardins.

Article 16. Jardins i parcs

1.- Tots els ciutadans estan obligats a respectar la senyalització existent en els jardins i parcs.

2.- Els visitants dels jardins i parcs de la ciutat hauran de respectar les plantes i les instal·lacions complementàries, evitar qualsevol classe de desperfectes i brutícies i atendre les indicacions contingudes en els rètols i avisos i les que puguen formular els agents de la Policia Local.

Article 17. Jocs infantils

Els jocs infantils estan destinats exclusivament als xiquets. Són infracció tots els actes que suposen un mal ús dels jocs o que generen brutícia o danys, i en particular:

1.- L'ús de jocs que puguen ocasionar danys o molèstia a altres persones.

2.- L'ús diferent del que està establert que comporte o puga comportar un mal ús del joc o danyar-lo.

3.- Trencar alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs

Article 18. Papereres

1.- Està prohibida tota manipulació de les papereres i contenidors situats en la via i espais públics, moure-les, arrancar-les, incendiar-les, bolcar-les o buidar el seu contingut en el sòl, fer inscripcions o adherir papers o adhesius en aquestes i tot el que deteriore la seua estètica o entorpesca el seu ús.

2.- Es prohibeix dipositar petards, cigarrets, purs, puntes de cigarrets o altres matèries enceses en les papereres i en la resta de contenidors, siga quina siga la seua comesa.

Article 37. En la via pública
1.- En les vies públiques, els gossos hauran d'anar proveïts de corretja o cadena i collar amb la identificació censal i la de l'animal. Han de circular amb boç tots els gossos, la perillositat dels quals haja estat constatada per la seua naturalesa, les seues característiques i els especificats en la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.
2.- Els gossos no podran accedir a les zones enjardinades, parcs i zones de jocs infantils. Es considerarà zona de jocs infantils la superfície ocupada pel mobiliari urbà dels jocs i una zona d'influència constituïda per una franja de 5 metres d'amplària que envolte aquesta superfície, la qual estarà senyalitzada.

RELACIÓ DE PARCS A VIGILAR:

- José Soriano
- Plaça de Sant Pasqual
- Glorieta 20 de Febrer
- Mayorazga
- Plaça de la Llibertat
- Pou d'Amorós
- Plaça de l'Alguer
- Els Mestrets
- Calduch
- Panderola
- Mestre Joaquín Vidal
- El Pilar
- El Progrés
- Interior Furs de València
- Parc al costat de la gasolinera (av. Itàlia)
- Ermita
- Jaume I

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es