Inici -> Àrees -> Biblioteques -> Notícies

Ampliació i reorganització de la col·lecció de llibre antic de la Biblioteca Municipal

dijous, 30 d'octubre de 2008

Antecedents

La Llei del patrimoni històric espanyol estableix com a llibre antic tot aquell editat abans de l¿any 1801. La Biblioteca de Vila-real tenia una col·lecció inicial formada per 717 llibres, dels segles XVI al XVIII: 7 del segle XVI (el més antic és de 1567), 61 del segle XVII, 623 del segle XVIII i 26 sense data, de procedència diversa, els quals durant molts anys el bibliotecari José María Doñate, abans de la seua jubilació el 1986, va recopilar i finalment va dipositar en una secció de la segona planta de la Biblioteca Municipal, on es troben actualment.

El 1994 una persona becada per la Conselleria de Cultura va realitzar l¿inventari, registre i catalogació d¿aquestes obres, que van passar a formar part del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Valencià que en aquell moment s¿estava elaborant per a formar part del Catàleg del Patrimoni Bibliogràfic Espanyol. Posteriorment, entre els anys 2004 i 2006, el personal de la Biblioteca va informatitzar tot el fons i des d¿aleshores es pot consultar per Internet.

Últims treballs realitzats

A continuació, van començar les tasques de protecció i conservació, amb la neteja i col·locació d¿un revestiment plàstic especial en cadascun dels llibres, així com codis de barres i etiquetes d¿identificació, tasques que han finalitzat el passat setembre.

Paral·lelament, en aquest últim any s¿ha ampliat la col·lecció, incloent tots els llibres que tenia la Biblioteca publicats en el segle XIX, i s¿han afegit del segle XX els publicats fins a l¿any 1939, a causa de les característiques interessants d¿aquests llibres d¿enquadernació, il·lustracions, etc. que els han fet mereixedors de passar a formar part de la col·lecció de llibre antic de la Biblioteca. En total són 1.518 (454 del segle XIX i 1.064 editats entre 1901 i 1939), ampliant un poc la data convencional de 1900, que és la que ha establert ara la Conselleria de Cultura com a data de delimitació del llibre antic i llibre modern en la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. Una part dels llibres formaven part de la col·lecció general de la Biblioteca i ja tenien una catalogació prèvia, i una altra part, sobretot del segle XIX, procedien del llegat José Mª Doñate, i estaven pendents de catalogar i ingressar oficialment en la Biblioteca; en tot cas, tots els llibres s¿han hagut de recatalogar per adaptar-los a la catalogació especial del llibre antic, i se¿ls ha posat també codis de barres i etiquetes, i finalment s¿han reubicat en les prestatgeries reservades al fons antic dels dipòsits interiors de la segona planta de la Biblioteca.

En total, actualment la col·lecció la componen 2.235 llibres publicats entre 1567 i 1939. Hem de destacar que, després de consultar els catàlegs de la Xarxa de Biblioteques Valencianes, la de Vila-real és la col·lecció més important en número d¿obres de llibre antic de les biblioteques municipals de l¿esmentada Xarxa. La major part de les biblioteques municipals no tenen secció de llibre antic i les poquetes que la tenen, no passen de 200 obres. El llibre antic es conserva principalment en les biblioteques de l¿Estat, gestionades per la Generalitat, de Castelló, València, Alacant i Oriola, a més d¿altres biblioteques especialitzades en aquest tipus de llibre i de convents, parròquies, etc. Per tant, és un element més que dóna categoria a la varietat de seccions i serveis que ofereixen els centres bibliotecaris municipals de Vila-real.

Característiques de la col·lecció de llibre antic

Les matèries i temàtiques que composen aquest fons antic són molt variades. Percentualment, el grup més important es composa de llibres de religió (teologia, sermonaris, etc.), amb un 30%; el segueix el de literatura i lingüística (novel·les, diccionaris, etc.), amb un 24%; i geografia i història amb un 16%. La col·lecció es completa amb llibres de ciències socials (filosofia, política, dret, etc.) amb un 12%; ciències aplicades (medicina, agricultura, etc.) amb un 9%; ciències pures (matemàtiques, física, etc.) amb un 6% i art i generalitats amb un 3%.

Quant als llocs d¿edició dels llibres, 969 es van editar a Madrid, 528 a Barcelona i 162 a la resta d¿Espanya. De l¿estranger destaquen els 229 llibres editats a França i els 157 a Itàlia; després es reparteixen en xicotetes quantitats entre diversos països: Àustria, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Argentina, Portugal, Estats Units, Egipte, Cuba i Puerto Rico.

I respecte a les llengües emprades, tres de cada quatre llibres estan escrits en castellà (1.676), i a continuació el segueixen el llatí (319) i el francés (171). També apareixen l¿italià, el grec, el català/valencià, l¿anglés, l¿hebreu i el gallec.

Condicions d¿accés als fons

Les dades de tots els llibres es poden consultar per Internet en el catàleg de biblioteques valencianes, o a través de la web de la Biblioteca Municipal.
A causa de la seua naturalesa patrimonial i la seua antiguitat s¿ha d¿assenyalar que es tracta de llibres de conservació, és a dir, que estan exclosos del préstec a domicili, i com a norma general tampoc es recomanable realitzar fotocòpies. La seua consulta en sala requereix emplenar una sol·licitud per escrit i a continuació la comprovació per part del bibliotecari que l¿obra demanada pot ser consultada, ja que molts exemplars, sobretot els més antics, estan prou deteriorats.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es