Inici -> Àrees -> Policia Local -> Campanyes

Campanya ITV i pneumàtics 2011

dijous, 19 de maig de 2011

Es tracta d'una campanya en què es procedirà a la comprovació de l'obligatorietat d'haver passat la ITV ordinària, així com la inspecció de vehicles que pogueren ser susceptibles d'inspeccions extraordinàries. A més, enguany s'afig a aquesta campanya la inspecció de pneumàtics.
Per aquest motiu durant els dies compresos entre el 18 de maig i el 5 de juny de 2011, la Unitat de Trànsit de la Policia Local de Vila-real posarà en marxa aquesta campanya.

PNEUMÀTICS

Respecte dels pneumàtics, no és la primera vegada que fem insistència en la importància del bon estat dels pneumàtics per a la seguretat viària, especialment en condicions climatològiques adverses.
Un pneumàtic en bon estat és una garantia de seguretat en la carretera, ja que ofereix l'adherència a l'asfalt necessària per a afrontar situacions d'exigència com poden ser els girs o les frenades, en les quals el pneumàtic ha d'oferir la màxima eficàcia, no obstant això la DGT estima que un 27% dels cotxes tenen un risc molt elevat de patir un accident per tenir els pneumàtics en mal estat.
Durant aquesta campanya els agents de la Policia Local portaran un profundímetre, aparell que serveix per a mesurar el desgast dels pneumàtics. Si el dibuix dels pneumàtics no té la profunditat mínima exigida, que és d'1,6 mm, es procedirà a interposar una denúncia per cada pneumàtic en mal estat, en aplicació de l'article 12 del Reglament general de vehicles, amb una multa de 200 euros per cada roda en mal estat i podran immobilitzar el vehicle en qüestió perquè serà considerat com un greu risc per a la circulació.
Així mateix la Policia Local comprovarà que els pneumàtics que es porten són els homologats per a aquell tipus de vehicle segons figura en la corresponent fitxa d'inspecció tècnica.
La veritat és que, segons les dades aportades per algunes associacions d'automobilistes d'àmbit nacional, el bon estat dels pneumàtics és vital per a circular amb seguretat. En l'últim any quasi un 70% dels accidents de circulació que es van registrar per culpa de fallades mecàniques van estar causats directament pel mal estat de les rodes.
A més, i segons s'apunta en les estadístiques de la Fundació Espanyola per a la Seguretat Viària, un de cada cent accidents que es registren a Espanya es deu directament al mal estat de les rodes.
Cal recordar que els experts aconsellen portar la pressió recomanada pel fabricant. El fet de circular amb una pressió excessivament baixa suposa "un major consum de combustible i major desgast per als pneumàtics", i fer tot al contrari, és a dir, rodar amb el cotxe més unflat del que és recomanable, suposa un risc de "hidroplanatge en certes ocasions i, fins i tot, una pèrdua d'adherència" en un revolt.

ITV

OBJECTIU: Reduir el nombre de vehicles que circulen, per les vies públiques, sense haver passat la corresponent Inspecció Tècnica de Vehicles. Així mateix es vigilaran aquelles infraccions complementàries a la ITV, com ara: no portar l'adhesiu que identifica haver passat la inspecció, no tenir l'informe tècnic, etc.
Es farà especial vigilància en la ITV dels ciclomotors, que estan obligats a passar la ITV ordinària a partir del tercer any de forma biennal.
No haver-se presentat a la Inspecció Tècnica periòdica, en el termini degut, suposa una infracció greu, la multa és de 200 euros.
En aquesta campanya s'inspeccionaran aquelles reformes, d'importància o no, que s'hagueren dut a terme en el vehicle i que no tenen la corresponent autorització: rodes, vidres tintats, tubs d'escapament, llums diürnes, llums de neó, paracolps, alerons, etc.
En el cas que el vehicle presente dificultats en la seguretat, podrà ser immobilitzat amb la grua, fins que no s'hagen esmenat les deficiències.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es