Inici -> Àrees -> Serveis Socials -> Notícies serveis socials

El Departament de Serveis Socials atén 2.559 famílies el 2016 i reforça el sistema de protecció social en aliança amb les entitats locals

dimecres, 16 d'agost de 2017

Alvaro Escorihuela presenta la Memòria de Serveis Socials de 2016

Els Serveis Socials municipals van atendre el 2016 un total de 2.559 famílies de Vila-real (7.670 persones) i van gestionar 1.513 expedients per a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques, la inclusió social, l'autonomia personal, la igualtat i la millora de la qualitat de vida dels vila-realencs. El regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, ha presentat aquest matí la Memòria del departament corresponent a l'any passat, exercici en el qual ha seguit reforçant-se el sistema de protecció social, en estreta col·laboració i aliança amb les entitats locals, fins al punt que, des de la posada en funcionament de l'àrea municipal fa tres dècades, s'estima que un 62% de les famílies vila-realenques han sigut ateses pels Serveis Socials en algun moment de les seues vides.

"Aquesta dada revela fins a quin punt es tracta d'un servei normalitzat, que treballa des de tots els àmbits per a afavorir el benestar dels ciutadans i la igualtat d'oportunitats, no tan sols en la concessió d'ajudes i l'atenció a persones en exclusió o en risc d'estar-ho, sinó també a través de molts altres recursos d'atenció a la infància, assistència a persones majors o a les persones amb capacitats diferents", detalla Escorihuela. "No hi ha cap dubte que, per a arribar a la plena igualtat entre totes les persones, cal posar els recursos necessaris, tant econòmics com humans, perquè aquells que, per diferents motius, no tenen les necessitats bàsiques cobertes, puguen tenir les mateixes oportunitats. Per açò, apostem cada any per incrementar recursos i consolidar la xarxa de protecció formada pel gran equip humà de Serveis Socials i les entitats socials amb les quals col·laborem", agrega. 

Aquesta aposta s'ha vist reflectida en el balanç de gestió del 2016, any en el qual han arribat a Serveis Socials un total de 493 casos nous  i s'han mantingut 3.557 entrevistes amb els usuaris. Quant als expedients gestionats, destaquen els relatius a les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència, que han passat de 176 el 2015 als 332 de l'exercici passat. "Creiem que aquest increment substancial està motivat, sobretot, pel canvi experimentat en el Govern autonòmic i el desbloqueig de la dependència que ha portat amb ell; molta gent que amb els governs del Partit Popular va arribar a desistir de sol·licitar la valoració, ho està tornant a fer", valora el regidor de Serveis Socials. Un altre tipus d'expedients tramitats són els d'acolliment familiar, reconeixement de discapacitat, derivació a altres centres, allotjament, transport adaptat, protecció de menors o prestacions d'emergència. 

En relació a les prestacions econòmiques, Serveis Socials ha donat suport a situacions d'emergència social en 405 casos, per als quals ha destinat 239.000 euros, dels quals la Conselleria ha finançat 83.000 euros. "Es tracta d'ajudes destinades a pal·liar situacions d'emergència i necessitat de caràcter extraordinari, fonamentalment per a cobrir necessitats bàsiques de les famílies (50%) o l'ús habitual de l'habitatge (40%)", detalla Escorihuela. El capítol de prestacions es completa amb els 209.000 euros destinats als 99 beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania, finançada íntegrament per la Generalitat. 

Els serveis d'ajuda a domicili, Major a Casa, teleajuda i teleassistència domiciliària; el Centre de Menors Espardenyers, el programa d'intervenció i prevenció Promou, el centre Ziga-Zaga, el Seafi o l'Aplec de Temps Lliure -que consolida les edicions de Pasqua i Nadal i de l'estiu durant totes les vacances escolars- són altres recursos de Serveis Socials. A aquests recursos propis, s'afegeix la col·laboració amb entitats socials, a les quals, entre subvencions i convenis directes, s'han destinat més de 300.000 euros durant 2016 per a seguir reforçant el sistema de protecció, promoure l'associacionisme i el voluntariat social. 

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es