Inici -> Àrees -> Urbanisme -> Actualitat

Vila-real es converteix en un dels primers municipis de la Comunitat a adherir-se a l'Agència de Protecció del Territori

dilluns, 12 de juliol de 2021

L'Ajuntament de Vila-real ha donat llum verda a l'adhesió del municipi a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, un organisme creat per la Generalitat per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl no urbanitzable, tant comú com protegit, de la Comunitat Valenciana. D'aquesta manera, Vila-real es converteix en un dels primers municipis de la Comunitat a unir-se a aquest organisme autonòmic, creat al febrer de 2019 però els estatuts del qual han sigut aprovats aquest passat mes d'abril. L'Agència Valenciana de Protecció del Territori és un organisme autònom de la Generalitat que exercirà les potestats administratives de protecció de la legalitat urbanística, en el cas de la comissió d'infraccions greus i molt greus en tot el sòl no urbanitzable del municipi, incloent la potestat d'inspecció, sanció i restauració de la legalitat, segons consta en els estatuts d'aquest òrgan.

"Amb l'adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, Vila-real mostra el seu compromís amb un model sostenible de desenvolupament urbanístic i sobretot la protecció dels espais en els quals no està permesa la construcció, a través de les noves eines de control que ofereix aquest òrgan autonòmic, previst en la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), per a millorar la gestió del sòl no urbanitzable", detalla el regidor de Territori, Emilio M. Obiol. "La creació d'aquesta agència és un gest de valentia per part de la Generalitat Valenciana, per a fer costat als ajuntaments en la gestió d'aquestes competències en un moment difícil de falta de pressupost i personal", afig el regidor.

El principal objectiu de l'agència és la "protecció del sòl rural, entés com a recurs natural escàs, limitat i no renovable, des de la perspectiva que la mesura de protecció més efectiva i eficaç és la prevenció, mitjançant la inspecció territorial, la qual cosa evitarà la irreversibilitat o la consolidació del que es puga construir, així com la creació en la ciutadania d'una falsa confiança", detallen els estatuts.

El document d'adhesió aprovat per l'Ajuntament de Vila-real en l'última sessió plenària suposa "delegar la competència exclusiva en l'agència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat, respecte a les infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit del municipi, que corresponguen a edificacions que comencen a construir -se a partir de la data de publicació de l'acord d'adhesió". Vila-real també es compromet a participar en les decisions d'aquest organisme a través de les vocalies de representació municipal del consell de direcció. L'Ajuntament també es compromet a respectar l'acord d'adhesió durant la seua vigència, establida en 15 anys, i a col·laborar amb l'agència en l'exercici de les seues funcions.

Així mateix, l'acord plenari també estableix que, respecte a les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable abans de la data de publicació de l'adhesió respecte a les quals no s'haguera iniciat cap procediment municipal, "també es delega en l'agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment de restauració de la legalitat urbanística i sancionador".

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es