Inici -> Ajuntament -> El Ple

El Ple

El Ple

tornar Imprimir

El Ple, com a màxim òrgan de representació política dels ciutadans en el govern municipal, té entre altres atribucions les següents: la fiscalització i el control dels òrgans de govern, l'elecció i destitució de l'alcalde, l'aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments municipals, l'aprovació dels pressupostos, els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal, la determinació de les formes de gestió dels serveis, els acords de participació en organitzacions supramunicipals, etc.

La presidència del Ple li correspon a l'alcalde, qui convoca i presideix les seues sessions.

Les sessions poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent. Totes elles han de ser convocades amb, almenys, dos dies hàbils d'antelació, excepte les extraordinàries de caràcter urgent la convocatòria de les quals amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel Ple. Les ordinàries se celebren amb una periodicitat mensual i les sessions extraordinàries quan així ho decidesca el president o ho sol¿licite la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors.

Com a regla general, les sessions del Ple són públiques.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es