Inici -> Àrees -> Policia Local -> Vols ser policia?

Vols ser policia?

Vols ser policia local?

tornar Imprimir

Sant Miquel 07

Ingressa en la Policia Local de Vila-real 
T'oferim:

Una professió de futur que et permet continuar formant-te i accedir a les diferents categories professionals.

Una professió amb múltiples oportunitats de treballar en el que més t'agrada: Trànsit, Barri, Atestats, Unitat Rural, Unitat de Resposta Policial, Medi Ambient ...

Una professió de servei i ajuda a la resta
Persones al servei de les persones


          Policia Local de Vila-real: "més prop de tu"

Les persones que aspiren a ingressar en els cossos de Policia Local hauran de reunir, com a mínim i en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver superat el curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s'accedeix i la fase prèvia, realitzats per l'Ivaspe.
c) No tenir una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
d) No tenir antecedents penals.
e) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a cada escala o, si s'escau, l'equivalent per al grup al qual pertany la plaça convocada, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat.
f) Tenir almenys divuit anys d'edat i no excedir, si s'escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
g) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc i, si s'escau, a utilitzar-les.
h) Estar en possessió dels permisos que reglamentàriament s'establisquen i que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes.
i) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca el desenvolupament de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'establisquen reglamentàriament.
j) Qualsevol altre requisit específic d'accés relacionats amb les funcions i les tasques a exercir que es determinen reglamentàriament.

 Procés selecitu:

 • Presentació d'instàncies i abonament dels drets d'examen
 • Fase prèvia:
  • Mesurar l'estatura
  • Exercici psicotècnic
  • Reconeixement mèdic
 • Primer exercici: Proves físiques
  • Enfilar-se per la corda
   • Homes: 4 m
   • Dones: 3 m
  • Salt de longitud
   • Homes: 4 m
   • Dones: 3,80 m
  • Salt d'altura
   • Homes: 1,20 m
   • Dones: 1,10 m
  • Carrera velocitat (60 m)
   • Homes: 10"
   • Dones: 12"
  • Carrera de resistència (1 km)
   • Homes: 4'
   • Dones: 4'10"
  • Natació (50 m)
   • Homes: 57"
   • Dones: 1'
 • Segon exercici: Qüestionari de 50 a 75 preguntes amb 4 respostes possibles a resoldre en 1 hora i 30 minuts relatiu als 4 grups que componen el temari (40 temes)
  • Grup I: Dret constitucional i administratiu
  • Grup II: Règim local i policia
  • Grup III: Dret penal, policia administrativa i sociologia
  • Grup IV: Policia de trànsit i circulació
 • Tercer exercici: Desenvolupament del temari, per escrit, de 2 temes triats per l'aspirant sobre els 4 extrets a l'atzar, un de cada un dels grups del temari esmentat
 • Quart exercici: Coneixement del valencià: traduir un text del valencià al castellà i viceversa
 • Cinqué exercici: Temes locals. Qüestionari d'un mínim de 25 preguntes amb quatre respostes possibles sobre els temes del grup V del temari
 • Els 5 exercicis són obligatoris i els 3 primers eliminatoris
 • Els aspirants que superen la fase d'oposició, hauran de superar el curs bàsic de formació (700 hores lectives) en l'Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASP) situat a l'Eliana
 • Una vegada finalitzat el curs bàsic, continuaran en període de pràctiques, durant 2 mesos a l'Ajuntament sota la supervisió del cap de la Policia Local corresponent
 • Finalitzat el període de pràctiques i superat tot el procés, seran nomenats per l'alcalde, funcionaris de carrera com a agents de la Policia Local

Aquesta informació és un resum de les bases corresponents a l'última oferta d'ocupació en aquest Ajuntament. Per a un coneixement complet, consulteu la legislació corresponent.

Per a consultar la informació sobre ocupació en el Departament de Policia, accediu a la secció de Recursos Humans de l'Ajuntament.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es