Inici -> Àrees -> Educació -> Aula Mentor -> Què és?

Què és?

Què és?

tornar Imprimir

Aquest programa educatiu ofereix més de 130 cursos de gran qualitat i varietat, distribuïts en 25 àrees d'aprenentatge d'actualitat i interés general: tecnologies de la informació i la comunicació, mitjans audiovisuals, energia, ecologia, idiomes, salut, educació, emprenedoria i gestió empresarial¿; que es van renovant i adaptant a les demandes i els suggeriments de les institucions participants i de l'alumnat..

Està dirigit a tot tipus de públic, major de 16 anys, amb motivació cap al reciclatge professional o el seu desenvolupament cultural. Però, especialment, a aquelles persones amb més dificultats per a accedir a la formació presencial a les aules; per distància geogràfica, escassetat de temps, càrregues familiars, etc.

Avantatges:

Aula Mentor garanteix flexibilitat horària i temporal, de manera que l'alumnat puga adaptar el curs al seu ritme d'aprenentatge particular. A més, disposa d'un suport i seguiment adequat i constant al llarg del curs a través de la figura d'un/a tutor/a què resoldrà els dubtes i les qüestions que li puguen anar sorgint en menys de 48 hores.
La matrícula és pràcticament simbòlica, 48 €, i dóna dret a 2 mesos d'accés a la plataforma virtual.

Superat el curs, després d'un examen presencial que ha de realitzar-se a les instal·lacions Aula Mentor, s'obté un certificat expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport que especifica el nombre d'hores, els continguts, els mòduls...
La matrícula està oberta durant tot l'any, excepte a l'agost. Dóna dret a:

  • Accés a una Taula de treball virtual
  • Materials didàctics en distints suports
  • Ajuda pedagògica d'un/a tutor/a (docent) a través del correu electrònic
  • Ajuda tècnica i informàtica de l'administrador/a del curs
  • Agenda
  • Activitats i exercicis obligatoris i opcionals
  • Autoavaluacions i avaluació final
  • Contactar amb altres alumnes del curs
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es